Angle down Atgal

Savivaldybė netoleruos rangovų padarytų požeminių aikštelių darbų broko

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusius pranešimus apie požeminių konteinerių aikštelių įrengimo trūkumus ir aptarnavimą, pažymi, kad spaudoje ir viešojoje erdvėje pateikta netiksli informacija, kuri gali klaidinti rajono gyventojus.

Požeminės konteinerių aikštelės yra įrengiamos pagal projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – projektas), kurį įgyvendina UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – UAB TRATC). Jurbarko rajono savivaldybė kartu su kitomis regiono savivaldybėmis yra šio projekto partneriai. Projekto metu be 19 požeminių konteinerių aikštelių Jurbarko mieste taip pat yra įrengiamos 63 antžeminės konteinerių aikštelės, įsigyjami konteineriai šioms aikštelėms, biologinių atliekų konteineriai ir kompostavimo dėžės individualioms valdoms, projektavimo ir techninės priežiūros paslaugos. Bendra Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų dalis, tenkanti viso projekto įgyvendinimui – 117 610,47 Eur.

Pažymime, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracija požeminių konteinerių aikštelių trūkumus pastebėjo dar rugpjūčio mėnesio pradžioje. Tuomet tiek UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, tiek ir už aikštelių įrengimą atsakingai UAB „GINOTA“ (toliau – rangovai) buvo pateiktas sąrašas aikštelių, kuriose buvo pastebėti betoninių trinkelių įgriuvimai bei kiti neatitikimai. Nors rangovai ir pažadėjo sutvarkyti šias aikšteles dar rugpjūtį, tvarkymo darbai buvo pradėti tik rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje. Iki tol savivaldybės administracija pastebėjo dar daugiau trūkumų ir kitose aikštelėse. Rugsėjo pabaigoje rangovas informavo, kad aikštelės yra sutvarkytos. Savivaldybės administracijos atstovai kartu su rajono mero pavaduotoju D. Rybakovu, rangovais, „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovais, asmenimis, atsakingais už techninę priežiūrą, spalio pradžioje dar kartą apžiūrėjo visas požeminių konteinerių aikšteles. rangovams buvo išreikštos papildomos pastabos dėl kai kurių aikštelių neatitikimo projektiniams sprendiniams, nepritaikytų privažiavimų neįgaliesiems. rangovai tuomet geranoriškai sutiko ištaisyti neatitikimus. Tačiau lig šiol visi trūkumai nebuvo ištaisyti.

Lapkričio 6 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo iniciatyva įvyko susitikimas su UAB TRATC, rangovų ir techninės priežiūros atstovais, kuriame dar kartą buvo išsakyta griežta pozicija dėl nekokybiškai atliktų požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbų ir pareikalauta tinkamai vykdyti Rangos darbų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, kad šiuo metu įgriuvimai pastebėti 9 požeminių konteinerių aikštelėse. Rangovai pripažino, kad įrengiant šias aikšteles buvo padaryta klaidų ir dar kartą įsipareigojo iš pagrindų sutvarkyti problemines aikšteles iki lapkričio 29 d. Mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas pažymėjo, kad Jurbarko rajono savivaldybė nemokės savo lėšų dalies už atliktus darbus tol, kol nebus ištaisyti visi trūkumai. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, atstovai pažymėjo, kad su rangovais taip pat neatsiskaitys iki visiško trūkumų ištaisymo. Nekokybiškai įrengtos aikštelės privalės būti atkastos pagal visus statybos reikalavimus.

Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų požeminių konteinerių aikštelių įrengimui pagal Projektą bus skirta 69 421,20 Eur suma.

Primename, kad spalio 30 d. Jurbarke įvyko viešinimo renginys, skirtas pristatyti įrengtą požeminių konteinerių aikštelių infrastruktūrą, supažindinti su atliekų tvarkymo aktualijomis Jurbarko miesto gyventojus. Renginio organizatorius – UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras. Jurbarko rajono savivaldybės administracijai tenka apgailestauti, kad viešojoje erdvėje šis renginys buvo įvardintas kaip savivaldybės biudžeto lėšų švaistymas, nors renginys buvo finansuojamas tik projekto lėšomis. Tokie ar panašaus pobūdžio renginiai yra privalomi įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus. Renginio metu buvo paskelbta, kad galima naudotis įrengta požeminių konteinerių aikštelių infrastruktūra. Tačiau, atsižvelgiant į pastaruoju metu vis pasirodančius aikštelių trūkumus, prašome gyventojų nemesti šiukšlių į požeminių konteinerių aikšteles iki gruodžio 1 d.

Primename, kad požeminius konteinerius Jurbarko mieste aptarnauja UAB „Jurbarko komunalininkas“ (popieriaus, plastiko ir stiklo konteinerius) ir UAB „Ecoservice Klaipėda“ (mišrių buitinių atliekų konteinerius).

Jurbarko rajono savivaldybės administracija atsiprašo visų miesto gyventojų už patiriamus nepatogumus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite