Angle down Atgal

Savivaldybė: nekorektiška skirstyti žmones į tvarkingus ir gyvenančius nakvynės namuose

Vakar Etaplius.lt publikuota Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Martyno Šiurkaus nuomonė sulaukė ne tik skaitytojų, bet ir Savivaldybės dėmesio. Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Edita Čičelienė teigia, kad toli gražu ne visi M. Šiurkaus išsakyti teiginiai atitinka tikrovę.

Taip pat skaitykite: https://www.etaplius.lt/pasiulymai-merui

„Valstybė stipri tiek, kiek ji sugeba pasirūpinti savo silpniausiais. Yra toks posakis: „Pažiūrėk į šalies skurdžiausiai gyvenančius žmones ir pamatysi jos ekonominį lygį“. Būtent per juos geriausiai matai šalies veidą – kiek joje vertinamas žmogus, jo orumas, kiek dėmesio skiriama socialinei pagalbai užtikrinti. Benamių padėtis atskleidžia, kaip valstybėje yra vertinamas žmogus, jo teisės ir orumas.

Štai ir atėjo mūsų išbandymo valanda: mūsų tolerancijos, empatijos, gyvenimo suvokimo, vertybių perkainojimo...

Sutinkame, kad socialinės problemos yra sudėtingesnės nei laistymo vamzdis aplink liepą, gražios nuotraukos feisbuke, studijos išvertimas į lietuvių kalbą, kaip gerai sprendžiamos socialinės problemos kitose šalyse. Jūs skatinate pakelti kartelę ir pirmauti Lietuvoje su geriausiomis socialinėmis paslaugomis. Mes taip ir darome. Jūs, tikėtina, perskaitėte OECD rekomendacijas apie gerąją kitų šalių patirtį, susijusią su socialine integracija, tačiau nepasidomėjote, ar nenorėjote sužinoti, kad Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre teikiamos apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui yra suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. Tai vienintelė įstaiga Lietuvoje, kurios teikiamos apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos yra sertifikuotos.

Į pasiūlymą „už sutaupytas socialines išmokas neremontuokite gatvių. Sutaupytas lėšas skirkite tiems, kam jų labiausiai reikia“, atsakome, kad Šiaulių miesto savivaldybė niekada ir nenaudojo socialinės paramos lėšų niekur kitur, išskyrus socialinėms reikmėms. Tiksliau, lėšos buvo skirtos socialinių paslaugų ir paslaugų infrastruktūros modernizavimui bei plėtrai, šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyviems žmonėms ir jų šeimoms, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, darbo užmokesčiui didinti, finansinei paramai, skirtai skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, neįgaliųjų socialinei integracijai, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui. Taigi, Jūsų teiginys neatitinka tikrovės. Informaciją galite rasti čia https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/analize-kur-paskirstytos-lesos-kuriu-savivaldybes-nepanaudojo-piniginei-socialinei-paramai.

Mūsų manymu, labai nekorektiška skirstyti žmones į tvarkingus ir gyvenančius nakvynės namuose. Mes juos priimame kaip asmenis, gaunančius socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas.

Primename, kad apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos yra laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos dėl patirto smurto, prievartos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Teikiant apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, asmuo kartu ruošiamas savarankiškam gyvenimui: per individualius susitikimus skatinamas imtis veiksmų ir ieškoti sprendimų dėl gyvenamosios vietos, galimybių įsidarbinti ar pan. Siekiant sėkmingos asmens integracijos į visuomenę, vykdomas individualus socialinis darbas su asmeniu. Individuali ir į asmens poreikius orientuota pagalba skatina asmenis didinti savivertę, motyvaciją pačiam spręsti savo problemas, kontroliuoti emocijų, jausmų ir elgesio raišką, suprasti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

2018 metais apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga naudojosi 177 paslaugų gavėjai. Per 2018 m. apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavėjai:

  • įsidarbino – 34 asmenys;
  • įgijo naują specialybę (bendradarbiaujant su ŠPRC) – 4 asmenys;
  • išsinuomojo gyvenamąjį būstą – 35 asmenys;
  • susitvarkė dokumentus socialiniam būstui gauti – 68 asmenys;
  • susitvarkė dokumentus neįgalumo lygiui nustatyti – 11 asmenų;
  • gavo socialinį būstą – 8 asmenys.

Per 2019 m. I ketvirtį apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga naudojosi 108 paslaugų gavėjai, iš jų:

  • išsinuomojo gyvenamąjį būstą – 5 asmenys;
  • susitvarkė dokumentus socialiniam būstui gauti – 41 asmuo;
  • susitvarkė dokumentus neįgalumo lygiui nustatyti – 3 asmenys;
  • gavo socialinį būstą – 2 asmenys.

Taigi, apie 40 procentų asmenų, gaunančių apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, laukia eilėje gauti socialinį būstą. Tai yra kruopštaus ir atsakingo įstaigos socialinį darbą dirbančių specialistų darbo rezultatas.

Dėl vietos parinkimo Laikinojo apgyvendinimo tarnybai. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vykdydama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pavedimą, ieško tinkamiausio, ekonomiškiausio Laikinojo apgyvendinimo tarnybos perkėlimo varianto. Buvo vertinti naujos statybos, modulinių namų statybos, patalpų nuomos, patalpų pirkimo ir pritaikymo, patalpų perėmimo iš Šiaulių universiteto variantai. Sprendimai dar nepriimti.

Kaip turi jaustis socialinis darbuotojas, kai jam paskaitas skaitęs dėstytojas, mokęs jį empatijos, įsijautimo į kito bėdą, socialinio darbo metodų dirbant su benamiais, socialinės rizikos asmenimis, stovi su plakatu protestuodamas prieš šiuos asmenis, vadindamas juos „bomžais“?

Kaip turi jaustis asmuo, kuris dėl įvairiausių gyvenimo aplinkybių atsidūrė gyvenimo užribyje ir laikinai priverstas glaustis Laikinojo apgyvendinimo tarnyboje ir kurio kaip maro kratosi visuomenė, mananti, kad turi teisę teisti?

Nei merais, nei benamiais negimstama, gimstama žmogumi. Gerbkime save."

comment Skaitytojų komentarai (2)

Taip pat skaitykite