Angle down Atgal

Savivaldos ir verslo dialogas – per Verslo tarybą

Radviliškio rajono savivaldybės taryba patvirtino naują reiškinį Radviliškio rajone – pritarta Radviliškio rajono savivaldybės verslo tarybos kūrimui, patvirtinti jos veiklos nuostatai.

Šios idėjos autorius – Justinas Pranys, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sakė, kad jau seniai savivaldos ir verslo dialogo beveik nebuvo, o bendra veikla labiau priminė inertišką judesį. „Jau ilgokai savivaldybėje, kalbant su verslo atstovais, Savivaldybės taryboje keliamas klausimas apie didesnį dialogą su rajono verslininkais. Norisi su verslininkais iš esmės aptarti savivaldos galimybes verslo skatinimo priemonių srityje, išplėsti galimybes plėtoti naujus verslus, kurti didesnes įmones, suaktyvinti investuotojų, kurie susidomėtų investicijoms parengtų plotų įsisavinimu, paiešką. Labai tikiuosi, kad Radviliškio rajono verslo taryba savivaldos ir verslo dialogą padarys prasmingą ir konstruktyvų, todėl dėkoju Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, kuri suprato šios visuomeninės institucijos svarbą ir pritarė jos įkūrimui“, - sakė jis.

Radviliškio rajono verslo taryba – patariamąjį, bet svarų balsą turintis subjektas

Verslo taryba – visuomeninė patariančioji institucija, kuri bus sudaryta prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos jos kadencijos laikotarpiui, siekiant užtikrinti visuomenės narių dalyvavimą Radviliškio rajono savivaldybės verslo plėtros, verslo aplinkos gerinimo ir verslumo skatinimo procesuose.

Pasak J. Pranio, svarbiausias verslo tarybos vaidmuo – verslo skatinimas, plėtra ir dialogas su savivalda. Radviliškio rajono verslo tarybos vaidmuo bus labai svarbus savivaldybei kuriant ir įgyvendinant projektus, turinčius ekonominio atsipirkimo vertę, siūlant savivaldybei įdiegti tokius verslo skatinimo modelius kaip darbuotojo krepšelį, atsisakyti remti į rezultatą neorientuotus verslus ir pakeisti jas verslo akceleravimo programomis, formuojant investicijų paieškos komandą, įsteigiant verslo kuratoriaus pareigybę, sukuriant verslo paslaugų centrą ir pan.

Verslo taryboje – vienoda visų verslininkų atstovavimo galimybė

Verslo taryba sudarys vienuolika narių. Po vieną atstovą į tarybą deleguos savivaldybės meras ir administracijos direktorius, o devyni verslo atstovai (3 labai mažo (iki 10 darbuotojų) verslo atstovai; 3 mažo (10–49 darbuotojų) verslo atstovai; 3 vidutinio ir stambaus (daugiau nei 50 darbuotojų) verslo atstovai) bus renkami visuotinės verslo atstovų apklausos būdu. Rinkimuose savo kandidatūras pateikti ir balsuoti galės visi Radviliškio rajone veikiantys ir būstines turintys verslo subjektai.

Rengiamasi Verslo tarybos rinkimams

Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybė aktyviai rengiasi Verslo tarybos rinkimams. Juos planuojama vykdyti elektroninėmis priemonėmis, pasitelkus informacines technologijas, tam kuriama speciali platforma. Kviečiame rajono verslininkus sekti informaciją Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt, rajono spaudoje, socialinio tinklo Facebook Radviliškio rajono savivaldybės paskyroje. Su verslo subjektais bus susiekta ir viešai prieinamais jų kontaktiniai duomenimis.

„Darbo bus tikrai daug: pirmiausia reikia paskleisti žinią apie šį naują reiškinį, vėliau – pakviesti visus Radviliškio rajone veikiančius verslininkus aktyviai dalyvauti verslo tarybos rinkimuose – kelti savo kandidatūras, balsuoti. Tikiuosi, kad rajono verslininkai nebus tik pasyvūs stebėtojai, bet aktyviai dalyvaus šiame procese. Savivaldybės turimais duomenimis, 2020 m. pradžioje Radviliškio rajone veikė 676 įmonės, tad įsivaizduokite, kiek veiklos bus vien norint su visais jais susisiekti“, - sakė J. Pranys.

Verslo žemėlapis – galimybė būti matomam

Susisiekimą su rajono verslo atstovais palengvintų jau sukurta ir po truputį pilnėjanti Radviliškio rajono savivaldybės sukurta verslo subjektų duomenų bazė – Radviliškio rajono verslo žemėlapis. Šiuo metu Radviliškio rajono verslo žemėlapyje jau yra užregistruota 110 Radviliškio rajono verslininkų: 94 labai mažo verslo atstovai (iki 10 darbuotojų), 43 mažo verslo atstovai (11-49 darbuotojai), 18 vidutinio ir stambaus verslo atstovų (50 ir daugiau darbuotojų). Žemėlapis yra laisvai prieinamas visiems, lengvai suprantamas ir valdomas. Jame verslo subjektai išdėstyti pagal verslo dydį, pagal darbuotojų skaičių, pagal ekonominę veiklą. Tai interaktyvus įrankis tiek savivaldai, tiek potencialiems investuotojams, kurie jame matys verslo plėtros, verslų sinergijos ir susijungimo galimybes, o savivaldybė galės tikslingai ir pagal vyraujančias verslo kryptis formuoti rajono verslo plėtros strategiją. Kviečiame visus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančius ir įregistruotus verslo subjektus registruotis Radviliškio rajono verslo žemėlapyje. Būkite matomi, žinomi, nes tik taip bus galima kurti dialogą, pagrįstą abipuse nauda.

Registracijos forma, jei žemėlapyje kol kas įmonės nėra. http://bit.ly/Radviliskioverslas

Žemėlapis čia: „Radviliškio rajono verslas“ – „Google“ mano žemėlapiai

Daugiau informacijos apie iniciatyvą – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Pranys, tel.: 8 611 26 996, (8 422) 69 130, el. p. justinas.pranys@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. T-414 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite