Angle down Atgal

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu, šaukiu 2019 m. vasario 21 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

1. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai.

4. Dėl pritarimo Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

5. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

6. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

7. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

8. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

9. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2018 metų veiklos ataskaitai.

10. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai.

11. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitai.

12. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.

14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

17. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminaraus sąrašo patvirtinimo.

20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo.

24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

26. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Miliūnai“.

27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-155 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.

28. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

29. Dėl Pastatų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

30. Dėl turto perdavimo.

31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo.

33. Dėl priedo mokėjimo Vilmai Mažeikienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

34. Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

35. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.

36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

KLAUSIMAS APTARTI. Kupiškio rajono savivaldybės integruotos teritorijų vystymo programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dainius Bardauskas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite