Angle down Atgal

Ruošimasis sakramentams: išimtis reikėtų aiškintis su klebonais

Kasmet būrys jaunimo ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. „Gimtojo…“ skaitytojai teiravosi, kodėl jie ruošiami ne per tikybos pamokas mokykloje, o parapijose, prie bažnyčių?

Be to, besiruošiantieji turi lankyti šv. Mišias, išklausyti katechetų vedamas pamokėles, o dalyvavimas patvirtinamas kunigo arba katecheto parašais. Tačiau kaip elgtis, jei bent vieną sekmadienį nuvykstama į kitą parapiją, pvz., viešint pas giminaičius ar pan.? Ar kitoje parapijoje įskaitomas dalyvavimas šv. Mišiose ir pamokėlėse?

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite