Angle down Atgal

Rungos g. Elektrėnuose rekonstrukcija

2017 m. spalio 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0010 „Rungos g. Elektrėnuose rekonstrukcija“ sutartis.

Bendra projekto vertė 137,9 tūkst. Eur, iš jų Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – iki 100,2 tūkst. Eur ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšos – ne mažiau kaip 37,7 tūkst. Eur.
Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje.

Projekto uždavinys – atlikti Rungos gatvės Elektrėnuose rekonstrukciją pagerinant techninius parametrus.

Rekonstruojama Rungos gatvės (nuo žiedinės sankryžos iki Draugystės g.) asfalto dangos konstrukcija. Rungos g. yra C2 kategorijos. Rekonstruojamos gatvės atkarpos ilgis – apie 372 m, 2 eismo juostos – 7 m. Gatvės techninė būklė prasta: danga duobėta, yra atsiradusių plyšių skersine ir išilgine kryptimis, ties šulinių įrengimo vietomis danga ištrupėjusi, suskeldėjusi, vietomis kaupiasi vanduo. Parametrai neatitinka reikalavimų. Bordiūrai ištrupėję, kreivi, aukščiai skiriasi, laiptų pakopos iškreivintos.

Gatvės važiuojamosios dalies plotis 10 m. Rungos gatvėje įrengiama automobilių stovėjimo juosta, juostos plotis 3,0 m. Iš abiejų gatvės pusių įrengiami gatvės bordiūrai. Kairėje gatvės pusėje gatvės bordiūrai iškeliami 15 cm virš esamos asfalto dangos, o dešinėje, kurioje įrengiama automobilių stovėjimo juosta, gatvės bordiūras iškeliamas 10 cm.

Esami inžinerinių tinklų šulinių dangčiai pakeliami iki projektinių gatvės dangos aukščių.

Pagrindinis projekto rezultatas – rekonstruota Rungos gatvė Elektrėnuose. Projektas tiesiogiai prisidės prie darnaus Lietuvos vystymosi ir Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo. Projekto investicijomis bus siekiama vieno iš darnaus vystymosi koncepcijoje nurodomo neatidėliotino tikslo – užtikrinti saugų, gerą gyvenimą visiems žmonėms, taip pat pagerės ekonominės regiono sąlygos, o tai sumažins skirtumus tarp regionų.

Rangos darbus atliks AB „Kauno tiltai“. Rangos sutartis pasirašyta dvejiems metams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite