Angle down Atgal

Rugsėjo 6 d. Šiaulių miesto tarybos posėdis pavadinimu „Pabandom iš naujo jė-ė“

Tai yra piliečio-reporterio nuomonė, už kurios turinį Etaplius.lt redakcija neatsako.

Tarybos posėdžio metu numatoma nagrinėti daug skaudžių ir svarbių miestui klausimų. Prognozuoju, kad posėdis truks mažiausiai 6 valandas. Net kelis klausimus taryba nagrinės „iš kažkelinto karto“. Vienas iš tokių yra „Rinkliavos už išorinės reklamos leidimų išdavimą nuostatų patvirtinimo“ klausimas.

Tarybos nariai tikrai turės iš ko rinktis, nes šiuo klausimu bus teikiamos net kelios alternatyvos. Su visomis siūlomomis alternatyvomis galima susipažinti čia: http://www.siauliai.lt/index.php?3540311138. Du mėnesius taryba mus laikė be galiojančios tvarkos, o dabar „ogogo“ koks produktyvumas. Ties šiuo klausimu turime sustoti ir jį išskirti iš kitų, nes čia susiduria skirtingų grupių interesai! Tai viešasis interesas, kurį bandė ginti administracija, nesąžiningo verslo interesas, kuris vengia mokėti rinkliavas, sąžiningo verslo interesas, kuris nori lygių sąlygų.

Problemos ištakos

Nuo šių metų liepos pirmos dienos pasikeitė Reklamos įstatymas, todėl administracija buvo priversta atlikti korekcijas ir savivaldybėje galiojančiuose nuostatuose. Pagal iki šiol galiojusią tvarką rinkliavą už leidimus ilgalaikei išorinei reklamai įmonės galėjo mokėti dalimis. Būdavo, kad parašai prašymą leidimui, pasirašai sutartį, gauni leidimą dešimčiai metų, susimoki už metus, po metų turi ateiti susimokėti iš naujo kitiems metams. Deja, pasirodė, kad ši tvarka yra ydinga ir po metų retas verslininkas ateina susimokėti kitos įmokos.

Tam tikros įmonės visai nepasirašinėjo jokių sutarčių ir neprašė leidimų, taip išvengdamos mokesčių, nors reklamos plotus buvo įsirengę. Pagautos nesąžiningai veikiančios įmonės teisinasi įvairiais būdais, dažniausiai nežinojimu, sąžiningai veikiančios įmonės jaučiasi nuskriaustos, o miesto biudžetui yra daroma žala, kuri mano skaičiavimai gali būti apie 100000 eurų per metus, o gal ir daugiau.

Nelegalią reklamą sunku sukontroliuoti, nes savivaldybėje šiuo metu su leidimų išdavimais ir kontrole dirba tik 2 žmonės, o miestas „prifarširuotas“ reklamos stendais ir plakatais, laikinai atsirandančiais stendais languose. Kad efektyviai kovoti su nelegalia reklama ir surinkti mokesčius, savivaldybei reikėtų įdarbinti papildomai 6-8 žmones, kurie važinėtų po miestą ir tikrintų bei fiksuotų nelegalios reklamos atvejus, rengtų dokumentaciją, protokolus.

Iki šiol galioję išorinės reklamos leidimų išdavimo nuostatai turėjo ir sudėtingą kainodaros formulių sistemą, pagal kurią „velnias koją nusilaužtų“. Taip pat pagal senąją tvarką buvo apmokestinamos bei registruojamos ir paprasčiausios iškabos.

Neretai įmonės bankrutuoja, o jų įrengtus stendus tenka savivaldybei griauti mokesčių mokėtojų lėšomis, nes sumokėta buvo tik už metus, o stendas stovėjo metų metus. Tokia situacija buvo su nesenai už savivaldybes lėšas nukabinta nesaugia ir nelegalia metaline konstrukcija Vilniaus ir Tilžės gatvių sankryžoje, ant kurios Vilius Puronas buvo iškėlęs plakatą.

Įvertinusi karčią patirtį savivaldybės administracija nusprendė pasiūlyti kitokią išorinės reklamos leidimų išdavimo tvarką, pagal kurią už ilgalaikės reklamos leidimus reikėtų susimokėti iš anksto už visą leidimo laikotarpį. Leidimus galima imti bet kuriam laikotarpiui nuo metų iki dešimties.

Jei leidimas imamas už metus - tada už metus, jei leidimas imamas 10 metų – tada už 10 metų. Išankstinį apmokėjimą jau yra pasitvirtinusios Klaipėdos ir Alytaus miestų savivaldybės. Neabejoju, kad tuo pavyzdžiu paseks ir daugiau savivaldybių, nes praktiškai visos rinkliavos ir taip mokamos iš anksto.

Pagal naujus nuostatus Šiauliuose būtų sumažinama (!) paprastų stendų kvadratinio metro kaina nuo 21 iki 15 eurų, kintamoji reklama brangtų iki 45 eurų už kvadratinį metrą, bet būtų vis tiek bene pigiausia Lietuvoje (Klaipėdoje kaina ~170 eur/kv.m), transporto priemonės su specialiai įrengtomis priemonėmis išorinei reklamai būtų apmokestinamos taip pat, kaip iki šiol, t.y. 300 eurų metams, o mokesčių iškaboms iki 2 metrų būtų atsisakoma visai, kas palengvintų naštą verslui.

Deja liepos 5 d. ir liepos 19 d. administracijos siūlomų nuostatų patvirtinti nepavyko ir miestas liko be galiojančios tvarkos beveik 2 mėnesius. Jei neturi galiojančio leidimo, tai legaliai transliuoti išorinę reklamą šiuo metu mieste neįmanoma, nes nėra galiojančios tvarkos. Už tai vėl reikia „padėkoti“ Valerijaus Simulik judėjimo frakcijai, socialdemokratams, liberalams ir konservatoriams, nes jie pasipriešino kitokios tvarkos, kitokių nuostatų patvirtinimui, kurie būtų padėję išvengti senų problemų bei padėtų pagaliau tvarkingai į biudžetą surinkti lėšas. Iš keturių išvardintų frakcijų trys mėgsta kalbėti reklamos agentūros radijo eteryje, dažniausiai iš visų baudžiamos už nelegalią reklamą. Liberalas Aurimas Lankas, konservatorius Jonas Bartkus ir Valerijus Simulik dėl galimai supainiotų viešų ir privačių interesų yra apskųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Valerijaus Simulik judėjimo frakcijos seniūnas Denis Michalenko reikalavo iš administracijos palikti seną tvarką, nuostatus pakeičiant minimaliai, pagal naujai įsigaliojusią Reklamos įstatymo redakciją, jam antrino liberalas Arūnas Rimkus, o liberalas Aurimas Lankas piktinosi, kad reikės mokėti avansu ir didėja kintamosios reklamos įkainiai. Deja išvardintų frakcijų nariai tarsi pamiršo, kad pagal parengtus nuostatus norima kovoti su nelegalia reklama, kad šimtams stendų mažėja leidimo kaina ir verslininkai, nors mokės avansu, bet sutaupys milžiniškas sumas, o mieste pagaliau bus reali tvarka ir kontrolė. Visa opozicinė dauguma balsavo prieš naujus nuostatus. Jie vėl grąžina mus į praeitį ir sudėtingų formulių lentelę. Kaip galima tikėtis pokyčių, jei mes nieko nekeičiame?

„Etaplius“ taip pat publikavo straipsnį, kuriame pasisakė reklamos agentūros „Pramušgalvis“ atstovas, kuris teigė suprantąs, kodėl administracija bando keisti nuostatus ir tvarką ir teigė, kad galiojančią tvarką keisti reikia. O dažniausiai baudžiamų už nelegalią reklamą reklamos agentūrų atstovas komentuoti ir išsakyti poziciją atsisakė.

Pabandom iš naujo

Kaip jau rašiau, rugsėjo 6 d. bus teikiamos bent kelios alternatyvos.

  1. Valerijaus Simulik judėjimo frakcijos seniūno Denis Michalenko ir liberalo Arūno Rimkaus reikalavimu praktiškai nepasikeitusi senoji tvarka ir įkainiai.

  2. Socialdemokratų alternatyva.

  3. Valdančiosios mažumos „Dirbame miestui“ frakcijos atstovų alternatyva, ta pati liepos 5 ir liepos 19 d. teiktam variantui, kurią atmetė socialdemokratai, liberalai, konservatoriai ir „simulikiniai“.

Denio Michalenko ir Arūno Rimkaus variantu kainos lieka tos pačios, našta verslui nesumažinama, mokėti leidžiama dalimis pagal sudėtingą formulių sistemą, paliekami mokesčiai už iškabas. Antru, t.y. socialdemokratų variantu, kainos būtų tokios kaip siūlo valdančioji mažuma, bet nelegalios reklamos kontrolės tai nepalengvina. Pirmi du variantai vėl leidžia įmonėms mokėti dalimis, o nesąžiningam verslui ir toliau būti nesąžiningu, nes iš esmės siūlomuose nuostatuose niekas nesikeičia. Norint efektyvios kontrolės ir kovos su nelegalia reklama, reikia už mokesčių mokėtojų lėšas įdarbinti 6-8 asmenų kovotojų būrį.

Trečias variantas suteikia viltį, kad nelegalią reklamą kontroliuoti bus lengviau ir biudžetas surinks daugiau pajamų ir kontrolei bei leidimų išdavimui užteks dabar dirbančių 2 asmenų. Taip pat trečiu variantu atsisakoma perteklinės naštos ir mokesčių verslui bei įstaigoms, norinčioms pasikabinti elementarias iškabas iki dviejų kvadratinių metrų.

Kreipiuosi į taryba ir prašau bei siūlau atmesti seną variantą pagal tarybos narių Denis Michalenko ir Arūno Rimkaus reikalavimą, taip pat atmesti socialdemokratų siūlomą alternatyvą ir patvirtinti alternatyvą, siūlytą liepos 5 ir liepos 19 dienomis, kadangi:

  1. Išankstinę leidimų apmokėjimo tvarką jau yra pasitvirtinusios Klaipėdos ir Alytaus m. savivaldybės ir tai yra normali praktika.

  2. Kaina verslininkams yra mažinama nuo 21 iki 15 eurų už kvadratinį metrą.

  3. Nauja tvarka padėtų efektyviai kovoti su nelegalia reklama, t.y. leidimas neišduodamas nesusimokėjus visos sumos prašomam laikotarpiui. Prašomas laiktrapis gali būti nuo metų iki dešimties.

  4. Atsisakoma sudėtingų rinkliavų apskaičiavimo formulių.

  5. Suvienodinamos sąlygos visiems verslininkams.

  6. Atsisakoma iki 2 kvadratinių metrų iškabų apmokestinimo.

  7. Taupomos lėšos administravimui. O jei paliekama galioti sena tvarka pagal Valerijaus Simulik judėjimo frakcijos seniūno Denis Michalenko ir liberalo Arūno Rimkaus reikalavimą arba patvirtinama socialdemokratų alternatyva, tada kovai su nelegalia reklama reiktų didinti darbuotojų skaičių nuo esančių 2 iki 8-10. Atlyginimai jiems būtų mokami iš miesto biudžeto. Tokiu būdu yra priešpastatomas viešasis interesas ir nesąžiningų verslininkų kontrolė. Rinkliava, mokama dalimis, už reklamą ir toliau būtų nesurenkama, ką parodė ir įrodė praeitis, o naujų darbuotojų atlyginimai būtų mokami iš gyventojų sumokėtų mokesčių. Jei du darbuotojai šiuo metu mokesčių mokėtojams kainuoja 2000-3000 eurų per mėnesį, tai efektyvi kova kainuotų 10000-15000 eurų. Kodėl gyventojai turi mokėti už nesąžiningo verslo kontrolę? Asmeniškai aš nesutinku, kad mano mokesčiais būtų išlaikomi papildomi darbuotojai nesąžiningų verslininkų kontrolei. Jei norime kitokio efekto, tai turime ir daryti KITAIP. O jei nenorime, na tai taip tiesiai šviesiai ir sakykit.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite