Angle down Atgal

Remontuojamos Panevėžiuko bažnyčios lubos

Kauno rajone, Panevėžiuko kaime (Babtų seniūnija) esančioje Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje pagal su KPD suderintą projektą atliekami lubų tvarkybos darbai. Projektą parengė nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistės Regina Žukauskienė ir Indra Adamonytė.

Valstybės saugomame nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objekte Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1371) Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje (unikalus kodas 22369) remontuojamos ir restauruojamos objekto vertingosios savybės – navos ir zakristijos sijinės perdangos, medinių lentų lubos.

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia pastatyta 1747 m., ją fundavo Panevėžiuko dvaro savininkas Vitebsko kaštelionas Simonas Sirutis (Szymon Syruc). Pagal XIX a. vizitacijų aktus žinoma, jog XIX a. I pusėje tuometinis dvaro savininkas Koreva užsiėmė bažnyčios tvarkybos darbais ir atstatė dalį sienų bei pristatė zakristiją. Tvarkybos darbus 1839 m. pabaigė kunigas Andrius Mikutavičius. 

Bažnyčia yra vienanavė, su keturiomis medinėmis kolonomis, ant kurių remiasi dvi medinės išilginės sijos. Virš jų kas 1,7 m išdėstytos skersinės kolonos. Pradiniame etape bažnyčia buvusi unikalaus trikampio plano. Parindinis įėjimas į bažnyčią yra rytinėje sienoje, buvę šoniniai įėjimai užmūryti, įrengti langai. Vakariniame kampe esantis bažnyčios altorius ir už jo esanti senoji zakristija dengta cilindriniu skliautu.

Prieš tvarkybos darbus buvo atlikti architektūriniai apmatavimai, lubų ir sijų polichromijos tyrimai, autentiškų elementų inventorizacija ir foto fiksacija. Tyrimų metu surasti ankstyvųjų dažymų pėdsakai (balta ir melsva spalvos).

Bažnyčios navos medinių kolonų, medinės perdangos ir medinių stogo konstrukcijų analizės metu nustatyta, kad perdangos sijos yra vėlyvojo remonto metu (XX a. vid.) iš apačios apkaltos dailylentėmis, lentų apkalas vietomis sutrūnijęs, lentelės pažeistos kirvarpų ir pelėsių, vietomis krenta. Tarp lentų susidaręs tarpas. Pamatas ties kolona K4 nusėdęs. Atsiradę skersinių perdangos sijų sėdimai. Sijinė perdanga apkalta statybiniu kartonu ir nudažyta aliejiniais dažais.

Restauravimo darbų metu atrinktos išlikusios geros būklės autentiškos lentos, nuvalytas jų paviršius ir apsaugotas nuo kenkėjų. Išlaikant medžiagiškumą ir autentiškus matmenis, išpjautos trūkstamos lentos. Taikant autentišką klojimo būdą ir lentų išdėstymo ritmą, sumontuotos suvožtinių lentų lubos. Restauruotas gegnių ir perdangos sijų sujungimo mazgas bei pažeistos sijos, išmontuojant labiausiai pažeistas skersines sijas. Puvinio pažeistos perdangos sijos dėl specifinio sijų apkrovimo pakeistos naujomis, išlaikomi esamų sijų geometriniai parametrai ir sijų tarpusavio užraktų tipas. Nuvalytas autentiškų sijų ir kolonų spyrių paviršius, įrengta apsauga nuo kenkėjų. Kolonos K4 zonoje pakeltos žemyn pasmukusios skersinės sijos. Eksponavimui atidengtas ankstyvojo dažymo melsvos spalvos fragmentas. 

Tvarkybos darbų metu maksimaliai išsaugoti autentiški geros būklės elementai, medžiagiškumas, bažnyčios luboms sugrąžinta autentiška išvaizda. 

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios lubų tvarkybos darbus atlieka UAB ,,Tarda“, atestuotas darbų vadovas Tadeušas Stefanovičius.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite