Angle down Atgal

Rekonstruotų automobilių stovėjimo aikštelių prie Marijampolės daugiabučių – dar daugiau

R. Juknevičiaus g. namo Nr. 17 gyventojai jau stato automobilius tvarkingoje ir atnaujintoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Viena aikštelės dalis, esanti prieš namą, buvo rekonstruota atnaujinant aikštelės dangą, buvo sužymėtos stovėjimo vietos, viena vieta išskirta žmonėms, negalią. Prie namo esantis šaligatvis taip pat buvo atnaujintas, kadangi senojo būklė buvo išties kritinė. Kita aikštelės dalis, kur gyventojai galės patogiai ir tvarkingai statyti savo transporto priemones, buvo naujai suformuota už namo esančioje teritorijoje. Nuo šiol gyventojai iš viso turi 53 vietas savo automobiliams statyti.

„Kosmonautų“ mikrorajone dviejų namų gyventojai jau naudojasi patogesnėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Prie daugiabučio namo Nr. 16 Kosmonautų g. automobilių stovėjimo aikštelė buvo naujai suformuota panaudojant buvusį žaliąjį plotą, nutiesti šaligatviai. Naujoje aikštelėje galima pastatyti 39 automobilius, dvi vietos skirtos asmenims su negalia. Kosmonautų g. 14 – atnaujintas šalia namo esantis šaligatvis, aikštelė sutvarkyta ir taip pat praplėsta. Šiuo metu aikštelė talpina 32 automobilius, prieš rekonstrukciją čia tebuvo 17 vietų.

Vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintu automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimo ar įrengimo sąrašu, iš 10 patvirtintų rekonstruoti aikštelių 7 jau sutvarkytos, t. y. Gėlių g. 18, Mokolų g. 39 ir 57, Kosmonautų g. 14 ir 16, R. Juknevičiaus g. 17 ir 21, likusiose trijose aikštelėse,  R. Juknevičiaus g. 11 ir 66 bei Uosupio g. 8, darbai vis dar vyksta.

Primename, kad jeigu daugiabučių namų savininkų bendrija nusprendžia remontuoti, rekonstruoti ar įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie daugiabučio gyvenamojo namo, pirmiausia turi atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

  1. Namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, sušaukia visuotinį gyventojų susirinkimą, kurio metu gyventojai balsuoja dėl aikštelės rekonstravimo. Jeigu daugiau nei 50% gyventojų pritaria automobilių aikštelės rekonstravimo darbams ir sutinka finansuoti tam tikrą procentinę dalį (ne mažiau 20 proc.) numatomų atlikti aikštelės rekonstravimo darbų vertės tai priimamas sprendimas aikštelę rekonstruoti. Sprendimas turi būti įformintas visuotinio gyventojų susirinkimo protokole.
  2. Namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, turi įsitikinti, ar aplink arba šalia namo esantis žemės sklypas yra oficialiai įformintas pagal detaliojo plano sprendinius ir ar gyventojai turi sklypo nuomos sutartį. Jeigu ši informacija jam nėra žinoma, reikia kreiptis į Registrų centrą su prašymu išduoti žemės sklypo duomenų išrašą, kuriame bus visa informacija apie žemės sklypą.
  3. Jeigu namo gyventojai neturi reikalingų dokumentų, tuomet reikia kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių su prašymu išduoti detaliojo plano fragmentą. Turint šį fragmentą reikia atlikti sklypo kadastrinius matavimus. Juos atlikus, reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės skyrių ir sudaryti sklypo nuomos sutartį.
  4. Kai sutvarkyta ir jau turima sklypo nuomos sutartis, reikia kreiptis į privačius architektus ar projektuotojus, kad jie parengtų aikštelės rekonstravimo, įrengimo techninį darbo projektą remonto atveju (lokalinę sąmatą).
  5. Turint projektą, reikia kreiptis į atestuotą ekspertizės įmonę, kad ši atliktų projekto ekspertizę.
  6. Pats namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, šį ekspertizės aktą turi įkeltį į informacinę sistemą Infostatyba, kad būtų suformuotas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu to padaryti nepavyksta ar atsiranda kitų trukdžių, tuomet galima kreiptis į tuos pačius architektus ar projektuotojus, kurie jums rengė techninį darbo projektą, su prašymu, kad jie ekspertizės aktą įkeltų į informacinę sistemą Infostatyba. Statybą leidžiantis dokumentas suformuojamas per 20 darbo dienų.
  7. Su prašymu Marijampolės savivaldybės administracijai turite pateikti visuotinio susirikimo protokolą, techninį darbo projektą, projekto ekspertizės aktą ir statybą leidžiantį dokumentą.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite