Angle down Atgal

Raseiniuose vyko civilinės saugos savivaldybės lygio funkcinės pratybos

Gruodžio 12 d. Raseiniuose vyko civilinės saugos savivaldybės lygio funkcinės pratybos. Pratybų tema – „Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro narių ir atsakingų darbuotojų veiksmai vykdant Blinstrubiškių socialinės globos namų gyventojų evakuaciją bei organizuojant ir koordinuojant jų apgyvendinimą kolektyvinės apsaugos statiniuose ir kitose įstaigose gaisro atveju“. Funkcinių pratybų tikslas - patikrinti ir tobulinti Savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų pasirengimą valdyti savivaldybės lygio ekstremaliąsias situacijas.

Pratyboms vadovavo Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, jų eigą organizavo ir koordinavo Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų vyriausiasis specialistas Albinas Stakauskas. Pratybose dalyvavo Ekstremalių situacijų operacijų centro nariai, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nariai, Raseinių rajono policijos komisariato, Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos, Blinstrubiškių socialinės globos namų, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos, Raseinių ligoninės, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro, Raseinių rajono greitosios medicininės pagalbos stoties, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių autobusų parkas“, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, AB „Kelių priežiūra“ Centro regiono Raseinių kelių tarnybos atsakingi darbuotojai.

Pratybų metu sukurta situacija, jog Blinstrubiškių socialinės globos namuose kilo didelis gaisras, kurio metu evakuojami visi gyventojai ir personalas. Gyventojai laikinai apgyvendinti Raseinių ligoninėje, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje.

Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro nariai mokėsi priimti atitinkamus sprendimus dėl žmogiškųjų ir materialinių išteklių pasitelkimo bei atlikti įvairias kitas situacijos užduotis. Nariai tariamai ruošė pranešimus dėl gyventojų informavimo ir perspėjimo, teikė informaciją visuomenei per žiniasklaidos priemones, telkė materialinius ir žmogiškuosius išteklius, organizavo gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir maistu, pasirūpino kitomis priemonėmis. Visa surinkta informacija ir kiti gautų sąlygų įvykdymo dokumentai buvo pateikti pratybų vadovui bei pratybų vertintojams.

Pratybas stebėjo ir vertino Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Bajarūnas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Reda Žalandauskienė.

Pratybų metu įgyta naudingos patirties, analizuojant ir vertinant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl kilusio gaisro, Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro nariai įgijo praktinių įgūdžių, sprendžiant pateiktas užduotis, situacijas, visuomenės informavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite