Angle down Atgal

Raseiniuose restauruojamas „Žemaitis“

Paminklas „Žemaitis“, stovintis Raseiniuose, yra valstybės saugomas nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 4973). Skulptūros autorius - žymus Lietuvos skulptorius monumentalistas, politinis ir visuomenės veikėjas Vincas Grybas (1890 - 1941). Šiuo metu pradėti jo tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.

Apvalioji monumentali realistinės stilistikos skulptūra „Žemaitis“ vaizduoja einantį vyrą - valstietį, žengiantį dinamišku žingsniu, viena ranka laikantį sutramdytą mešką. Postamento pietryčių fasado bareljefas vaizduoja 1923 metų Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos (pavaizduotas kardu ir granatomis ginkluotas vyras, nutraukęs grandines, švyturys ir reljefinis įrašas „1923“ apačioje). Postamento šiaurės vakarų fasado bareljefas vaizduoja Nepriklausomybės kovas (pavaizduotas vyras, kasantis šautuvą, virš jo pavaizduotas Vytis ir reljefinis įrašas „1918...“ apačioje). Postamento šiaurės rytų fasado bareljefas vaizduoja Nepriklausomybės kovas dėl Vilniaus (pavaizduotas karys, kardu kertantis karūnuotą erelį, Vilniaus katedra ir Gedimino pilis, reljefinis įrašas „1920“ apačioje). Postamento pietvakarių fasadas su reljefiniu įrašu „AMŽIAIS/ BUDĖJAU/ IR VĖL/ NEPRIKLAUSOMYBĘ/ LAIMĖJAU/ 1918 – 1933“.

Restauravimo taryba 2017 metų birželio 8 d. patvirtino paminklo „Žemaitis“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą. Paminklo tvarkybos darbus vykdo UAB „Restauravimo paslaugos“, darbams vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Vytautas Norkūnas. Paminklo „Žemaitis“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo programa parengta ir darbai vykdomi Raseinių rajono savivaldybės lėšomis.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite