Angle down Atgal

Radviliškio rajone beveik visos neformaliojo švietimo įstaigos dirbs nuotoliniu būdu

Atsižvelgiant į tai, kad nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms, nuo gegužės 18 d. dalis vaikų, kurių tėvai pageidauja, grįš į Radviliškio rajono savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Preliminariais duomenimis į ikimokyklinio ugdymo grupes grįš 29 proc., į priešmokyklinio ugdymo grupes – 30 proc. vaikų. Siekiant užtikrinti saugią aplinką, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimu Nr. V-1116.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai, kurie liks namuose, iki mokslo metų pabaigos ugdysis nuotoliniu būdu. Vaikų, iki karantino lankiusių grupes, kurių veiklos trukmė daugiau nei 4 val., ir kurie nuo gegužės 18 d. grupių nelankys, tėvams nereikės mokėti už vaikų išlaikymą grupėse.

Neformaliojo švietimo organizavimas

Nuo gegužės 18 d. leista įprastai organizuoti neformalųjį vaikų švietimo programas, tačiau paliekama teisė švietimo teikėjams patiems apsispręsti dėl ugdymo organizavimo būdų. Radviliškio dailės mokykla ugdymo procesą planuoja organizuoti mišriai – ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdais, Radviliškio muzikos mokykla – nuotoliniu būdu. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyrius nuo gegužės 20 d., Radviliškio plaukimo baseinas nuo gegužės 25 d. ugdymo procesą planuoja organizuoti įprastai, kontaktiniu būdu. Radviliškio r. Palonų daugiafunkcis centras nuo gegužės 18 d. neformalųjį vaikų švietimo programas planuoja vykdyti įprastai, kontaktiniu būdu, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcis centras – nuotoliniu būdu.

Švelnėjant karantinui, į mokyklas galės grįžti mokiniai, sprendimą priims mokyklų vadovai

Švelninant karantiną, į mokyklas palaipsniui bus leidžiama sugrįžti mokiniams. Pirmiausia nuo gegužės 25 d. į mokyklas galėtų grįžti pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniai. Mokyklose taip pat galės vykti konsultacijos abiturientams.

Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys mokiniai – nuo gegužės 30 d. Galutinį sprendimą, ar mokyklos dirbs nuotoliniu, ar mišriu būdu, priims mokyklų vadovai. Dauguma rajono mokyklų planuoja šiuos mokslo metus pabaigti nuotoliniu būdu.

Nors mokslų metų trukmė priklauso nuo švietimo įstaigų, pagal šiemet gegužės 8 d. patvirtinus bendrųjų ugdymo planų pakeitimus, ugdymo procesas 1-4 klasių mokiniams baigiasi birželio 4 d., 5–10, III gimnazijos klasės mokiniams – birželio 18 d., o abiturientams – gegužės 22 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad ministro įsakymu patvirtintos rekomendacijos, kaip ugdymo procesą būtų galima organizuoti birželio mėnesį ir kitomis nei pamoka ugdymo formomis, vykdyti projektinius darbus, tiriamąją, patyriminę, pažintinę ir kitas veiklas, kurios būtų nukreiptos į užduočių atlikimą mažose grupelėse, kuriose reikėtų priimti sprendimus, pateikti bendrą darbo rezultatą. Pvz., galima organizuoti veiklas muziejuose, edukacines išvykas į parkus, gamtos saugomas teritorijas, karjeros dienas, dalykines konferencijas, etnines kultūrines veiklas, individualias ar grupines švietimo pagalbos specialistų konsultacijas, prevencinę veiklą ir kt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite