Angle down Atgal

Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje yra minima Tarptautinė antikorupcijos diena, skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją, jos žalą, paskatinti jaunus žmones keisti nusistovėjusias nuostatas į korupciją bei užkirsti jai kelią. Šia proga gruodžio 5-ąją dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena.

Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Ateitis“ mokiniai, Radviliškio Lizdeikos, Sidabravo, Grinkiškio J. Poderio gimnazijų mokiniai bei jų mokytojai. Susirinkusiuosius į konferenciją pasveikino Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Židrūna Onaitienė., Ji atkreipė mokinių dėmesį į korupcijos keliamas problemas Lietuvoje.

Jaunimas supažindintas, kas yra korupcija, antikorupcinis švietimas ir kam jis reikalingas, rodoma vaizdo medžiaga bei diskutuojama apie tai, kur pasireiškia korupcija, kokios yra jos atsiradimo priežastys, sukeliamos pasekmės bei grėsmės visuomenei. Pristatyti tyrimai, atskleidžiantys Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atsparumo korupcijai lygį, Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją. Beje, pastarojo tyrimo rezultatai palyginti su visos Šiaulių apskrities jaunimo nuomone.

Pirmasis tyrimas atskleidė, kad, savivaldybės administracijos darbuotojų nuomone, Radviliškio rajono savivaldybėje nėra paplitusi korupcija ir jie savo darbe nėra susidūrę su korupcijos apraiškomis. Taip pat atlikta apklausa atskleidė darbuotojų pasyvumą šio srityje: dauguma jų susidūrę su korupcija apie tai nepraneštų, jie nenorėtų užsiimti antikorupcinėmis veiklomis, tačiau valstybės tarnautojai žino, kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie neteisėtą veiklą bei kokios yra naudojamos kovos su korupcija priemonės.

Jaunimo apklausa atskleidė, kad dauguma Radviliškio rajono jaunuolių, kaip ir visos Šiaulių apskrities 16–29 m. amžiaus gyventojai, gerai supranta, kokį žalingą poveikį korupcija daro šalies vystymuisi, verslo ir ekonomikos plėtrai, tačiau nemaža dalis jų nežino, kaip tai veikia juos pačius ir artimą aplinką. Atlikus tyrimo analizę, galima daryti išvadą, kad Radviliškio rajono jaunuoliai aktyviau dalyvauja renginiuose apie korupciją (65 proc.) nei visos Šiaulių apskrities jaunimas (40 proc.), tačiau apie pusė apklaustųjų teigia, kad renginiai tik iš dalies sustiprina jų nepakantumą korupcijai. Tyrimas atskleidė, kad jaunimo antikorupcinis potencialas yra susijęs su visuomeniniu aktyvumu. Jaunuoliai, kurie yra aktyvūs, dažniau pastebi asmeniškai jiems, jų šeimai ir draugams korupcijos daromą žalą nei nedalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Renginio dalyviai pritarė, kad korupcija yra neigiamas socialinis reiškinys, kurį galima suprasti kaip visuomenės blogį. Dabartinė jaunoji karta yra tie žmonės, kurie gali pakeisti požiūrį į korupciją, jausti atsakomybę, stabdyti korupcijos procesus, kadangi jaunimas laikomas tiksline grupe, galinčia ir gebančia tapti atspirtimi kovai su nesąžiningu elgesiu korupcijos atvejais.

Renginį organizavo Šiaulių universiteto viešojo administravimo studijų programos trečio kurso studentės Austėja ir Monika, kurios atliko kooperuotų studijų praktiką Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje antikorupcinės veiklos tematika. Prie renginio organizavimo bei jo idėjos formavimo prisidėjo Lizdeikos gimnazijos mokytoja Rima Tarbūnienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite