Angle down Atgal

Profesinės šventės proga – Marijampolės savivaldybės mero padėkos ir dovana pedagogams

Vakar, Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pakvietė Marijampolės savivaldybės švietimo bendruomenę paminėti profesinę šventę ir pasimėgauti nuostabiu koncertu.

Marijampolės kultūros centre susirinkusiems mokytojams meninį pasirodymą dovanojo Marijampolės kultūros centro Teatro studija „Būk/Tai's“ (vad. Zigmantas Baranauskas).

Scenoje pasirodęs meras P. Isoda pasidžiaugė, galimybe su visais susitikti gyvai. „Nors veidus ir dengia kaukės, džiaugiuosi galėdamas jus visus šiandien čia matyti. Pastarieji metai buvo kupini iššūkių tiek kasdienybėje, tiek ir profesinėse srityje. Tačiau džiaugiuosi, kad susidūrus su iššūkiais juos sprendžiate efektyviai ir kūrybingai. Ačiū, kad pagrindinis Jūsų tikslas – mokyti mūsų mažuosius ir jaunimą išlieka pagrindiniu prioritetu tarp visų problemų ir negandų, kurias tenka spręsti. Gražios šventės šiandien ir gražios šventės rytoj“.

Tarptautinės mokytojų dienos proga pasižymėjusiems mokytojams, švietimo darbuotojams meras įteikė padėkas. Šiais metais jos buvo skirtos:

Gintarei Baltrūnienei, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytojai, už lyderystę ir tarptautiškumo politikos plėtojimą gimnazijoje;
Ernestai Boželytei-Liobienei, Marijampolės moksleivių kūrybos centro būrelio „Gatvės menas“ vadovei, už sėkmingą, kūrybingą profesionalų darbą, kuriant relaksacijos kambarį Marijampolės socialinės pagalbos centre;
Rasai Burinskienei, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos istorijos mokytojai, už lyderystę, kūrybiškumą, projektų inicijavimą ir įgyvendinimą;
Daivai Čėsnienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už meninės saviraiškos puoselėjimą švietimo įstaigos ir miesto renginių metu;
Loretai Dambauskienei, Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos muzikos mokytojai, už profesionalumą, atsakingai ir kūrybiškai atliekamą pedagoginį darbą, renginių organizavimą bei aktyvų dalyvavimą gimnazijos visuomeniniame gyvenime;
Ritai Danilevičienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ logopedei, už profesionalų, kūrybingą pedagoginį darbą, supratingumą bei atsakingumą ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą;
Laimai Gludžinskienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai, už profesionalumą ir gebėjimą itin greitai prisitaikyti prie ugdymo proceso organizavimo nuotolini būdu, nuoširdumą ir paramą kolegoms;
Virginijai Grigaitienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ meninio ugdymo mokytojai, už Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ laureato paruošimą, dainavimo kultūros puoselėjimą, gabių vaikų meninės saviraiškos skatinimą;
Editai Grubienei, Marijampolės Petro Armino progimnazijos anglų kalbos mokytojai, už tarptautinių eTwinning projektų organizavimą ir vykdymą, progimnazijos vardo garsinimą tarptautiniu mastu bei naujovių diegimą;
Audronei Gudauskienei, Marijampolės marijonų gimnazijos matematikos mokytojai, už profesionalumą ir nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą;
Aušrai Jurkšaitienei, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos socialinei pedagogei, už nuoširdų, atsakingą ir kūrybingą darbą, prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimą ir vykdymą gimnazijoje, savanorystę bei pasiaukojamą veiklą karantino metu;
Aušrai Kliūčiuvienei, Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, už įvairiapusį informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą mokykloje;
Danutei Kreivėnienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už ilgametį, nuoširdų ir kruopštų pedagoginį darbą, ugdant mažuosius;
Laimutei Malinauskienei, Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos mokytojo padėjėjai, istorijos mokytojai, už aktyvią ir iniciatyvią veiklą progimnazijoje, teikiant švietimo pagalbą mokiniams nuotolinio mokymo metu;
Zitai Marcinkevičienei, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai, už atsidavimą savo profesijai, organizuotumą ir iniciatyvas bei nuoširdų bendradarbiavimą progimnazijos bendruomenėje;
Danguolei Masionytei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už inovatyvią ir kūrybišką veiklą, įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektus, vykdant lauko pedagogikos sklaidą savivaldybėje ir šalyje;
Vidai Matusevičienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai, už ekologiškų idėjų populiarinimą, respublikinių parodų organizavimą, profesionalų ir nuoširdų ilgametį darbą;
Juozui Miliui, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos specialistui kompiuterių priežiūrai, už pagalbą mokyklos bendruomenei pereinant prie mokymo nuotoliniu būdu, spartų skaitmeninių technologijų diegimą ugdymo procese;
Daivai Muckuvienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ logopedei, specialiajai pedagogei, už kvalifikuotos švietimo pagalbos teikimą;
Almantui Raškauskui, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos informacinių technologijų mokytojui, už nuotolinio mokymo metu teiktą profesionalią pagalbą mokyklos bendruomenei, draugiškos ir bendradarbiavimu grįstos atmosferos kūrimą, pozityvios emocijos platinimą progimnazijoje;
Aušrai Šulinskienei, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro judesio korekcijos specialistei, už atsakingą ir nuoširdų darbą, pagalbos vaikui ir šeimai teikimą;
Daivai Liaukuvienei, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytojai, už pagalbą gimnazijos bendruomenei, naudojant informacines technologijas ugdymo procese sudėtingomis COVID-19 sąlygomis;
Neringai Urbonavičienei, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos informacinių technologijų, matematikos mokytojai, už pagalbą organizuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą nuotoliniu būdu COVID-19 pandemijos sąlygomis.

LR Seimo nario Andriaus Vyšniausko sveikinimus pedagogams perdavė jo patarėja Vaida Pituškienė. Švietimo bendruomenę nuoširdžiai sveikino Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys, kuris su susirinkusiais pasidalijo istorija, patvirtinusia faktą, kad mokytojo darbas yra reikšmingas ir nors rezultatus pamatome po ilgų metų ar dešimtmečių, visgi mokytojo profesija yra keičianti gyvenimus.

Profesinės šventės proga pedagogus ir švietimo darbuotojus taip pat sveikino tarybos nariai: Darius Kemeraitis, Sigitas Valančius, Irena Lunskienė, Valdas Pileckas, Kęstutis Petraška, administracijos direktorius Karolis Podolskis, mero patarėja Agnė Pavelčikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.

Renginio kulminacija – operos solisto Merūno Vitulskio ir Marijampolės pučiamųjų orkestro koncertas (vad. Audrius Pučinskas). Įstabiai skambančių muzikos instrumentų ir stipraus solisto balso sintezė užpildė visą salę, o pasimėgavimas muzikos teikiama šiluma ir džiaugsmu atsispindėjo kiekvieno iš susirinkusiųjų akyse. Daugelio susirinkusiųjų širdis suvirpino jautrus Marijampolės meno mokyklos auklėtinio Mangirdo Klusaičio muzikinis pasirodymas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite