Angle down Atgal

Pro memoria Meilutė Marija Raštikytė-Alksnienė

Skaudi žinia pasiekė Jonavos rajono visuomenę: netekome buvusios tremtinės, generolo Stasio Raštikio dukros jonavietės Meilutės Marijos Raštikytės-Alksnienės (1937-02-05 – 2019-07-07-16).

Meilutė Marija Raštikytė gimė 1937 m. ir, kaip pati sakydavo, vaikystė jai iki 4 metų buvo labai linksma. Deja, šita vaikystė truko labai trumpai...

Per pirmą trėmimą 1941 m. birželį Meilutė Marija su artimaisiais atsidūrė gyvuliniuose vagonuose ir buvo ištremta į Sibirą. Išvežė iš Kauno, iš Aleksoto, iš senelių, mamos tėvų – Barboros ir Motiejaus (Lietuvos Prezidento Antano Smetonos brolio) Smetonų – namo. Mama kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime; tėtis, generolas Stasys Raštikis, slapstėsi nuo okupantų.

Meilutė Marija Raštikytė tremtį išgyveno Altajaus krašte, Kamen na Obi, vėliau su artimaisiais buvo perkelta į Pavlovsko gyvenvietę. 1946 m. parvežta į Lietuvą mokėsi Kauno Aleksoto mokykloje. 1947 m., sužinojus, kad tėvai atsisakė grįžti ir bendradarbiauti su okupantais, gelbstint Meilutę, mergaitė išvežta į Žeimelį Joniškio rajone ir pavadinta Marija Neryte, našlaite iš Raseinių. Išvengusi vėl grėsusio Sibiro, vėliau Meilutė Marija Raštikytė slapstėsi Kriukuose, Panevėžyje, Telšiuose, Raudėnuose...

Po Stalino mirties, Lietuvoje tapus laisviau, jau būdama penkiolikos, Meilutė Marija baigė Šeduvos vidurinės mokyklos penktą klasę. 1955 m. labai gerai baigė septynias klases ir Kaune, padėjus geriems žmonėms, įstojo į Vilniaus kooperatinio technikumo neakivaizdinį skyrių. Vakarais lankė Kauno 1-ąją darbo jaunimo vakarinę mokyklą Šančiuose, o ją baigusi dvejus metus dirbo Raudonojo kryžiaus ligoninėje sanitare.

1961 m. įstojo į Kauno medicinos institutą, Gydomąjį fakultetą. 1967 m., baigusi institutą, kurį laiką dirbo pediatre Radviliškyje.

1967 m. Meilutė Marija išteka už jonaviečio Alfonso Alksnio ir nuo 1968 m. dirba Jonavoje pediatre. Turėdama pirmąją pediatrės kategoriją, Jonavoje Meilutė Marija Raštikytė- Alksnienė dirbo 32 metus.

Netekome šviesios asmenybės, puikios medikės ir kartu draugiškos, paprastos moters, kuri visada rasdavo šiltą žodį kiekvienam, su kuo teko bendrauti.

Nuoširdžiai užjaučiame Velionės šeimą ir artimuosius, visus tuos, kuriems ši netektis labai skaudi.

Velionė pašarvota Rimties namuose (P. Vaičiūno g. 45, Jonava). Atsisveikinimas: liepos 17 d. nuo 8.00 iki 20.00 val. Liepos 18 d. 8.00 val. – Šv. Mišios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. 11.00 val. bus išnešama urna (laidojama Kauno Petrašiūnų kapinėse).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite