Angle down Atgal

Pro memoria Jonui Dunduliui

2020 m. lapkričio 24 dieną į amžinybę išėjo paskutinysis Gruzdžių istorijoje viršaitis ir pirmasis Gruzdžių seniūnas posovietinėje nepriklausomoje Lietuvoje - Jonas Dundulis, žinomas mecenatas, buvęs Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Jonas Dundulis gimė 1942 m. liepos 1 d. pasiturinčio Mitkūnų kaimo ūkininko šeimoje Joniškio rajone.  1951 m. šeima buvo ištremta į Sibirą, į Lietuvą sugrįžo tik 1956 m. Baigęs Kalvių (Joniškio r. ) septynmetę mokyklą Jonas Dundulis įstojo į Gruzdžių veterinarijos technikumą, kurį 1961 metais sėkmingai baigė. Kelerius metus dirbo veterinarijos gydytoju, administracinį darbą Notėnuose, Skuode, Dabikinėje ir tuo pačiu metu studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Įgijęs aukštojo mokslo diplomą, 1968 – 1974 m. dirbo Naradavos vaismedžių medelyno vyriausiuoju veterinarijos gydytoju, o 1974-1986 m. dar dėstė ir Gruzdžių tarybiniame ūkyje - technikume. 1986 -1990 m. - „Zoovettiekimo“ Šiaulių tarprajoninio skyriaus vyr. vet. gydytojas – viršininko pavaduotojas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Jonas Dundulis aktyviai įsijungė į Gruzdžių politinį ir visuomeninį gyvenimą, dalyvavo formuojant vietos savivaldą.

1990 m. Gruzdžių apylinkė buvo žemesnės pakopos savivaldybė su renkama taryba ir viršaičiu. 1990 metų kovo 24 d. šalyje vyko rinkimai į vietines tarybas. Gegužės mėnesį apylinkės taryba viršaičiu išrinko Joną Dundulį, kurį pažinojo, kaip dorą, iniciatyvų žmogų, gerą organizatorių. 1995 m. Jonas Dundulis buvo paskirtas Gruzdžių seniūnijos seniūnu. Seniūno Jono Dundulio iniciatyva buvo įrengtos naujosios Gruzdžių kapinės, kurios buvo aptvertos 500 metrų ilgio lauko akmenų tvora su gražiais vartais, apsodintos medeliais, papuoštos originalia Švč. Mergelės Marijos skulptūra.

1990-2005 metais seniūno Jono Dundulio rūpesčiu buvo atstatytas miestelio dvasinis simbolis – Baltasis kryžius;  Nepriklausomybės aikštę papuošė stogastulpis ir paminklas tautos kančioms bei Atgimimui pagerbti: Rakandžių kaime F.Vaitkaus transatlantiniam  skrydžiui  „Lituanicos II” atminti;  Šiupyliai pasipuošė Šv. Antano ir knygnešių, Dargaičių kaimas – Šv. Jurgio koplytstulpiais; garsiems visoje Lietuvoje Gruzdžių skiečiams atminti koplytstulpis buvo pastatytas M. Katiliškio gatvėje. Jono Dundulio rūpesčiu 1995 m. atidarytas Gruzdžių kultūros centras ir  biblioteka.

Kelias kadencijas Jonas Dundulis buvo išrinktas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu, aktyviai prisidėjo įtvirtinant vietos savivaldą.

2005 metais, baigęs darbą seniūno pareigose, Jonas Dundulis prisijungė prie kilnios iniciatyvos ir tapo „Norfos mažmenos“ įsteigto „Norfos“ labdaros ir paramos fondo vadovu, ambasadoriumi, kuriuo nuoširdžiai dirbo iki šiol. Jo rūpesčius buvo parengta daug kultūros ir socialinių projektų, tarp jų ir „Versmės“ leidyklos parengta dviejų dalių monografija „Gruzdžiai“. Jonas Dundulis rūpestingai globojo

„Versmės“ leidyklos 2004 m. Gruzdžių apylinkėje organizuotą kraštotyros ekspediciją.

Jonas Dundulis dirbo daug, neskaičiuodamas darbo valandų. Mylėjo ir gerbė savo bendradarbius, kurių atmintyje išliks daug puikių prisiminimų apie kartu praleistas kasdienybės akimirkas, mokėjo paguosti ir patarti ištikus nelaimei.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite