Angle down Atgal

Prisiekė naujoji Taryba

Balandžio 11-ąją prisiekė Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo taryba ir meras. Pirmasis posėdis prasidėjo muzikine dovana, kurią visiems, susirinkusiems salėje, įteikė jaunieji Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos muzikantai.

Sugiedoję Lietuvos himną, rinkimų komisijos pirmininko Algirdo Meilaus kviečiami, Tarybos nariai vienas po kito, padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, pasižadėjo dirbti savo krašto žmonių labui. Merui Antanui Černeckiui regalijas įteikė vyriausias amžiumi Tarybos narys Jonas Eugenijus Bačinskas.

Po iškilmingosios dalies posėdžio vairą į savo rankas perėmė meras. Patvirtinusi darbotvarkę, Taryba vienbalsiai priėmė pirmąjį sprendimą – atleisti Vytautą Dičiūną iš Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų įgaliojimų laikui pasibaigus ir pavesti jam eiti šias pareigas, kol bus paskirtas naujos kadencijos Savivaldybės administracijos direktorius. Vieningai nubalsuota ir atleidžiant iš pareigų Administracijos direktoriaus pavaduotoją Antaną Aužbikavičių (įgaliojimų laikui pasibaigus). Jam irgi pavesta laikinai eiti pareigas.

Sudarius balsavimo komisiją (Saulius Jonušas, Juozas Barsteiga ir Vytautas Blažaitis), slaptai balsuota dėl mero pasiūlytos kandidatūros į mero pavaduotojo pareigas. Devyniems tarybos nariams balsavus už ir aštuoniems susilaikius, mero pavaduotojo pareigas visuomeniniais pagrindais eis Jonas Eugenijus Bačinskas.

Po trumpos pertraukėlės prasidėjo antrasis posėdis. Povilas Batavičius perskaitė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pareiškimą, kuriame sakoma, kad jie Povilas Batavičius, Vilija Razmienė ir Juozas Barsteiga) toliau darbą Taryboje tęs sudarydami Tarybos narių mažumą.

Taryba nusprendė sudaryti Kontrolės, Finansų ir ekonomikos, Sveikatos ir socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto, Ūkio plėtros ir ekologijos komitetus.

Kontrolės komitete darbuosis Juozas Barsteiga, Vytautas Blažaitis ir Mindaugas Litvinas; Finansų ir ekonomikos komitete – Jonas Eugenijus Bačinskas, Povilas Batavičius, Eglė Fabijonavičienė, Alfredas Mockus ir Jonas Rekašius; Sveikatos ir socialinės paramos komitete – Vytautas Blažaitis, Saulius Jonušas, Viktoras Krajinas, Vilija Razmienė ir Jonas Rekašius; Švietimo, kultūros ir sporto komitete – Eglė Fabijonavičienė, Saulius Jonušas, Algimantas Mickus, Alfredas Mockus, Virgilijus Ruškys ir Augustas Šlimas; Ūkio plėtros ir ekologijos komitete – Juozas Barsteiga, Albinas Bružinskis, Viktoras Krajinas, Mindaugas Litvinas, Albinas Maslauskas ir Algimantas Mickus.

Taryba nusprendė skirti Juozą Barsteigą Kontrolės komiteto pirmininku, Vytautą Blažaitį – jo pavaduotoju. Nustatytas Savivaldybės mero Antano Černeckio darbo užmokestis, kurį sudaro pareiginė alga, apskaičiuojama pagal koeficientą, nustatytą savivaldybėms, kurių teritorijoje gyvena iki 100 tūkst. gyventojų, nurodytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje, ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą deleguoti meras Antanas Černeckis, Jonas Eugenijus Bačinskas ir Vilija Razmienė.

Kitą Tarybos posėdį numatoma sušaukti balandžio 25-ąją.

Rietavo savivaldybės inform.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite