Angle down Atgal

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 bei 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad, 2015 m. balandį pradėjęs eiti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, E. Visockas nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino privačių interesų deklaracijai pateikti. Šio termino jis nesilaikė ir tuomet, kai 2016 m. rugpjūtį, jam davus Lietuvos šaulių sąjungos nario priesaiką, atsirado jo ryšys su šia asociacija ir jis turėjo deklaruoti narystę bei pareigas šiame juridiniame asmenyje.

Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad 2017 m. vasarį, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, E. Visockas pasirašė sutartį, kuria Lietuvos šaulių sąjungos projektui buvo skirtas finansavimas. VTEK neturi duomenų, kad E. Visockas būtų nusišalinęs nuo šios sutarties pasirašymo.

Interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla nuo to momento, kai jis turi rengti, svarstyti priimti ar dalyvauti priimant su privačiu interesu susijusį sprendimą. Atlikdamas šiuos veiksmus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia interesų konflikto situacijoje ir tokiu elgesiu pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas. Pažymėtina, kad nesvarbu, koks galutinis sprendimo rezultatas ir kokių padarinių – palankių, nepalankių ar neutralių – jis sukelia ar galėtų sukelti atitinkamiems asmenims.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite