Angle down Atgal

Prasidėjo konstruktyvus dialogas dėl švietimo paslaugų centro

Pirmadienį Šiaulių rajono savivaldybėje vyko Šiaulių rajono savivaldybės vadovų ir dalies rajono mokyklų, ikimokyklinių įstaigų direktorių pasitarimas dėl rajono Švietimo paslaugų centro iškėlimo iš Šiaulių į Kuršėnus, kur Savivaldybė yra gavusi dviejų aukštų pastatą miesto centre. Šis pastatas tapo laisvas iškėlus Kuršėnų miškų urėdiją po Valstybinės miškų urėdijos reorganizacijos. Į šio pastato, kuriame yra puiki salė, gerai įrengti kabinetai, antrąjį aukštą ketinama perkelti Šiaulių rajono Švietimo paslaugų centrą. Patalpos, kuriose dabar veikia rajono Švietimo paslaugų centras, yra nuomojamos ir baigiasi jų nuomos sutartis. Ši permaina yra aktuali ir rajono mokyklų vadovams organizuojant darbą, taip pat ir Švietimo paslaugų centrui, kurio darbuotojams bus suteiktos geresnės darbo sąlygos, tačiau keisis įstaigos adresas.

Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro po­tvar­kiu yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, vadovaujama vicemero Česlovo Greičiaus, kuri iki bir­že­lio 15 die­nos tu­ri išnagri­nė­ti įstai­gos per­kė­li­mo ga­li­my­bes ir pa­teik­ti iš­va­das, tačiau rajono vadovams svarbu išgirsti visų nuomones ir pradėti konstruktyvų dialogą dėl permainų, darbo organizavimo.

Pasitarime dalyvavęs Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis bei Administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė siekė išgirsti mokyklų vadovų nuomonę apie rengiamas permainas - kaip jas geriau išnaudoti ir organizuoti įstaigų darbą.

Kadangi Šiaulių rajono savivaldybė yra žiedinė, daliai mokyklų yra arčiau Kuršėnai, o daliai – Šiauliai. Pasitarime dalyvavę mokyklų, kurios yra arčiau Šiaulių, direktoriai svarstė, kad, iškėlus Švietimo paslaugų centrą, daliai mokyklų gali kilti nepatogumų dėl susisiekimo, nes, pavyzdžiui, pavaduotojams ūkio reikalams, valgyklų vadovams, buhalteriams tenka lankytis Švietimo paslaugų centre dėl parašų, patarimų, dokumentų.

Pasitarime akcentuota, kad net didesnei daliai švietimo įstaigų situacija dėl susisiekimo su Švietimo paslaugų centru, iškėlus jį į Kuršėnus, pagerėtų. Taip pat diskutuota dėl dokumentų, parašų, dėl kurių tenka važinėti į Švietimo paslaugų centrą. Aiškėja kad vos kelios mokyklos naudojasi internetine dokumentų valdymo sistema, nors yra atsiradusi galimybė tą daryti visoms mokykloms.

Diskutuota apie tai, kad galima būtų įdiegti ir vieno langelio principą, kai Šiauliuose kartą per savaitę liktų dirbti vienas darbuotojas, kuris galėtų priiminėti interesantus iš labiausiai nutolusių nuo Kuršėnų šveitimo įstaigų, galbūt svarstyti komandiruočių klausimą. Taip pat diskutuota apie modernesnį darbo organizavimą, apie kaitą, kuri verčia atsinaujinti.

Taip pat diskutuota ir apie tai, kad į Kuršėnus jau yra iškelta dalis Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojų, ketvirtadieniais čia dirba ir rajono meras Antanas Bezaras. O į Kuršėnus iškeliamas būtent Švietimo paslaugų centras, diskutuota, nes tai atskira biudžetinė įstaiga.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė teigė, kad yra įvairių minčių, įvairių nuomonių, todėl švietimo įstaigų vadovus kvietė į dialogą. Kitas pasitarimas šiuo klausimu vyks ateinančią savaitę.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite