Angle down Atgal

Pradedami Vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimo darbai

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Šunskų kaimo bendruomene pradeda įgyvendinti projektą „Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimas“.

Projekto įgyvendinimą lėmė pagrindinė problema: Šunskų seniūnijoje nėra nei vieno vaikų dienos centro, menkas infrastruktūros patrauklumas, vaikai ir jaunimas neturi kur praleisti laisvalaikį, nėra popamokinio užimtumo. Šunskų seniūnijoje 18 šeimų tėvai išreiškė pageidavimą, kad jų vaikai lankytųsi šiame centre. Šios šeimos augina 24 vaikus nuo 5 iki 15 metų, kurie galėtų užsiimti popamokine veikla pagal neformaliojo ugdymo programas.

Projekto tikslas – pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikams ir jų šeimų nariams seniūnijoje, įkuriant modernios infrastruktūros vaikų dienos centrą „Fazaniukas“. Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojamos ir modernizuojamos vaikų dienos centro (buvusios mokyklos) I aukšto patalpos, esančios Šunskų miestelyje Varpo g. 31, atlikti virtuvėlės-valgyklos, kambarių, koridoriaus ir sanitarinių mazgų remonto darbai, įrengtas pandusas, įsigyta socialinių paslaugų teikimui būtina įranga ir baldai.

Įgyvendinus projektą bus organizuojamas vaikų maitinimas, užimtumas ir socializacija įvairiuose būreliuose, formuojami ir ugdomi buities ir higienos įgūdžiai, mokoma saviruošos pagrindų, vykdoma švietėjiška veikla vaikams ir jų šeimoms, ugdomi socialinio bendravimo įgūdžiai, formuojamos teigiamos nuostatos, vertybinė orientacija, taisyklės ir normos, būtinos gyvenant visuomenėje.

Šunskų vaikų dienos centras „Fazaniukas“ taps vieta, kurioje bursis vaikai gražesnėse, jaukesnėse ir patrauklesnėse patalpose. Labai svarbu, jog vaikai, besilankantys šiame centre, jaustųsi patogiai. Todėl centro modernizavimas yra labai reikalingas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ priemonės finansuojamą veiklą „Bendruomenių globos vaikų namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.

Bendra numatoma projekto vertė – 56.846,10 Eur, ES struktūrinių fondų parama – 100 procentų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite