Angle down Atgal

Pozityvių streso įveikos strategijų metodikų kūrimas ir adaptavimas, naudojant multisensorinių kambarių įrangą

Pietų Latvijoje ir Šiaurės Lietuvoje egzistuoja bendri socialiniai-ekonominiai iššūkiai, t. y. skurdas, nedarbas, lemiantys socialinę atskirtį, kuri yra aukšto streso lygio pasekmė. Šiaulių universitete nuo 2017 m. pavasario pradėtas vykdyti projektas POZCOPING LLI-163 („Socialinės psichologinės pagalbos paslaugų sukūrimas, taikant pozityvius streso įveikos metodus ir plėtojant pažeidžiamų žmonių grupių socialinę įtrauktį“), iš dalies finansuojamas 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, kuri remia Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimą. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Iš viso bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas 536 600,03 Eur.

Projektas vykdomas kartu su Rezeknės technologijų universitetu. Vykdant šį projektą, siekiama sukurti efektyvias socialines paslaugas socialinės rizikos grupėje esantiems vaikams ir jaunuoliams.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti pozityvių streso įveikos strategijų plėtojimo metodikas, pritaikomas multisensoriniuose kambariuose, taip įveiklinant daugiafunkcius centrus teikti kokybišką ir visiems bendruomenės nariams prieinamą kompleksinę įgalinančią pagalbą, didinant jų socialinę įtrauktį ir mažinant stresą.

Projekto vykdytojai prisiima iššūkį sukurti metodikas, padedančias susitvarkyti su streso išgyvenimu. Projekto metu bus ne tik kuriamos ir įvertinamos streso įveikos metodikos pagal veiksmingumą, bet taip pat kuriamas psichosocialinės pagalbos modelis, padėsiantis aktyvuoti žmogaus vidinius resursus, siekiant tolimesnės sėkmingos integracijos aplinkoje.

Sukurta streso įveikos metodika ir psichosocialinės pagalbos modelis bus aprobuoti multisensoriniuose kambariuose, įrengtuose Šiaulių universitete ir Rezeknės technologijų akademijoje. Vėliau ši patirtis galės būti pritaikyta kitose šalies savivaldybėse socialinių paslaugų institucijose, pvz., universaliuose daugiafunkciuose centruose (UDC).

Projekto patirtis ir sukurtas paslaugų modelis bus naudojami abiejų šalių aukštųjų mokyklų būsimiems socialiniams darbuotojams rengti ir esamų specialistų kvalifikacijai kelti.

Šiaulių universitete vykdoma jungtinė studijų programa Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija kartu su Latvijos Rezeknės technologijų universitetu. Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos studijų programą baigę absolventai pirmieji bus apmokyti teikti kvalifikuotą pagalbą stiprų stresą krizinėje situacijoje išgyvenančiam žmogui.

Inovacijos, sukurtos projekte, yra naujovė Baltijos šalyse – socialinės inkliuzijos, pozityvaus streso įveikos metodai yra sąlyginai nedaug ekonominių investicijų reikalaujantis produktas, kurį galima diegti socialinių paslaugų tarnybų praktikoje.

Daugiau informacijos.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių universiteto moklsininkai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite