Politika


Įgyvendinamas projektas „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“

folder Politika
 Loreta Gerybienė, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinė darbuotoja