Angle down Atgal

Marijampolės švietimo įstaigose – etatų mažinimas

Laikmetis lemia pokyčius daugelyje sričių, ne išimtis ir švietimo sektorius. Mažėjant vaikų,  švietimo įstaigose reikalingi protingi ir racionalūs sprendimai, kurie ne tik palengvintų darbą švietimo įstaigų darbuotojams, bet ir užtikrintų kuo kokybiškesnį mokinių ugdymą modernioje ir atnaujintoje ugdymo aplinkoje.

Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė analizavo pareigybių struktūrą panašaus dydžio ir panašų mokinių skaičių turinčiose švietimo įstaigose ypač atidžiai įvertindama aptarnaujančio personalo (valytojų, budėtojų, rūbininkų, kiemsargių, elektrikų, santechnikų ir kt.) pareigybes, ir buvo pastebėti nemaži skirtumai. Darbo grupės pateikti pasiūlymai buvo aptarti su švietimo įstaigų vadovais, profesinėmis sąjungomis ir galutinis pakoreguotas variantas buvo pateiktas svarstyti Marijampolės savivaldybės tarybai. Siekiamybė – kaip galima racionaliau naudoti turimus išteklius ir gerinti švietimo bendruomenių darbo kokybę.

Paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje Taryba patvirtino Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvus. Šiame dokumente nustatomi normatyvai ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose (pradinėse, pagrindinėse, progimnazijose, gimnazijose, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre), daugiafunkciame centre, meno mokykloje ir moksleivių kūrybos centre.

Patvirtinus šį dokumentą, sudarytas teisinis pagrindas nustatyti švietimo įstaigoms didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir vadovaujantis vienodais kriterijais planuoti įstaigoms darbo užmokesčio fondą.

Savivaldybės meras Povilas Isoda teigia, kad sumažinus aptarnaujančiojo personalo etatų skaičius įstaigose bus sutaupyta 505,6 tūkst. Eur, kurie bus nukreipti ir panaudoti likusio aptarnaujančiojo personalo darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (dėl naujų pareigybių aukštesnio lygio) – 200,8 tūkst. Eur ir švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimui – 304,8 tūkst. Eur. „Kiekvieną dieną mus supanti aplinka keičiasi, o pasikeitimai reikalauja pokyčių. Pokyčių, kurie yra būtini ir reikalingi. Reikalingi tam, kad savo vaikams galėtume pasiūlyti kuo kokybiškesnį užimtumą ir ugdymą, sudarytume galimybes tobulėti ir laisvalaikį leisti moderniose ir atnaujintose klasėse.“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite