Angle down Atgal

Patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas

Radviliškio rajono savivaldybės taryba pritarė Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetui. Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas – 47 301 326,47 tūkst. Eur. 2021 m. biudžeto pajamos ir dotacijos – 42 385 731,00 Eur, likutis iš ankstesniųjų metų – 4 915 595,47 Eur.

Savivaldybės valdymo programai skirta 5 036 665,45 Eur, Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai – 20 354 692,57 Eur, Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programai – 8 548 458,58 Eur, Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programai – 3 294 064,76 Eur, Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programai – 4 257 176,28 Eur, Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programai – 5 810 268,83 Eur.

Pagal finansavimo šaltinius Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas sudarytas taip: Savivaldybės biudžetas – 76 proc., dotacijos – 14 proc., biudžetinių įstaigų pajamos – 5 proc.; aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 1 proc., vietinės rinkliavos – 4 proc.; ES lėšos švietimui – 0,01 proc.

2021 metų Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas – be deficito. Savivaldybė neturi jokių pradelstų įsiskolinimų tiekėjams ir rangovams už prekes ir paslaugas, o įstatymuose numatytiems atlyginimų didėjimams yra pasiruošta. Visiems rajono biudžetininkams darbo užmokestis yra suplanuotas visiems dvylikai 2021 metų mėnesių, jis suplanuotas didesnis pagal Darbo apmokėjimo įstatymo pasikeitimus, kurie įsigalioja nuo 2021 metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. 2020 metų gruodžio mėnesio atlyginimai ir mokesčiai yra sumokėti, todėl ir šiais metais asignavimai suplanuoti 12 mėnesių. Be to, rajone toliau vyks visi suplanuoti projektai, prie kurių savivaldybei reikės prisidėti šiek tiek daugiau nei 3 milijonus eurų. Prioritetinės Radviliškio rajono biudžeto sritys šiemet bus šios: švietimas (20 332,6 tūkst. Eur), socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimas (8 548,4 tūkst. Eur) ir investiciniai projektai (3 294, 0 tūkst. Eur).

Priėmus įstatymų pakeitimus, reglamentuojantiems biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimų didėjimą, savivaldybės išlaidos išaugs daugiau kaip vienu milijonu eurų. 2021 m. atlyginimai didės kultūros darbuotojams (tam skirta po 32 tūkst. Eur savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų), didės pareiginės algos bazinis dydis (tam skirta 61 tūkst. Eur), padidės minimalus atlyginimas (tam skirta 143 tūkst. Eur), didės mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, atlygis (tam skirta 51 tūkst. Eur). Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui skirta 155 tūkst. Eur; Darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti nuo sausio 1 d. ir liepos 1 d. – 552 tūkst. Eur. 12 tūkst. Eur skirta ir Transporto lengvatos įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimui.

Netrūks lėšų prisidėti prie įgyvendinamų įvairiausių projektų. Tam Savivaldybės biudžete numatyta per tris milijonus eurų. Daug lėšų bus skiriama prisidėjimui prie komunalinių atliekų sistemos kūrimo Radviliškio rajone (bus įrengta daugiau nei 70 antžeminių atliekų surinkimo aikštelių Radviliškyje, Šeduvoje ir Baisogaloje, dvi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šeduvoje ir Baisogaloje), eismo saugumo priemonių diegimui Radviliškio mieste (planuojamos tvarkyti Vasario 16-osios gatvė, Žalgirio ir Maironio gatvių sankryža Radviliškio mieste), rajono švietimo įstaigų atnaujinimui (bus modernizuojamas Gražinos pagrindinė mokyklos pastatas, baigiama tvarkyti Lizdeikos gimnazija, tęsiami statybos darbai Baisogalos gimnazijoje, pradėtas atnaujinti Vaižganto pagrindinės mokyklos stadionas, bus ruošiamasi modernizuoti Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ pastatą), pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui Radviliškio rajone (bus nupirkti automobiliai pacientų lankymui, medicininė, odontologinė įranga, medicininiai baldai), Šeduvos miesto centrinės dalies atnaujinimui, bus tęsiamas Eibariškių parko Radviliškio mieste pritaikymas gyventojų poreikiams (planuojama įrengti lauko treniruoklių ir vaikų žaidimo aikšteles).

Skirta lėšų prisidėti prie vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektų: Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimo, Gyventojų būstų prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos mieste projekto ir Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos.

Skirta lėšų ir vaikų dienos centrų plėtrai ir bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai Radviliškio rajono savivaldybėje, planuojama prisidėti prie vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 strategijos įgyvendinimo ir prie rajono bendruomenių vykdomų projektų.

2021 m. bus įgyvendinama ir daug kitų projektų: bus įrengtas liftas Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centre, remontuojami Radviliškio poliklinikos, Radviliškio miesto seniūnijos pastatai, įrengtos prieigos ir pastatytos elektromobilių įkrovimo stotelės Radviliškio ir Šeduvos miestuose, plečiama kolumbariumų zona Radviliškio miesto naujosiose kapinėse, bus pradėti poilsio zonos Maironio g. 143, Radviliškyje, kūrimo darbai (bus suplanuoti pėsčiųjų takai, sutvarkyta elektros instaliacija, padėti pagrindai lauko treniruoklių, vaikų žaidimų, sporto aikštelėms) ir kt.

Daug lėšų Savivaldybės biudžete – net 300 tūkst. eurų – skirta prisidėti prie geležinkeliečių projekto garso sienelės (triukšmą slopinančios priemonės) prie geležinkelio įrengimui Radviliškio mieste.

Investicijų plėtrai bus pradėti atnaujinti eilė bendrųjų ir specialiųjų planų, taip pat Savivaldybė numato prisidėjimus prie fizinių ir juridinių asmenų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektų.

Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas ir jo priedai išsamiai:

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite