Angle down Atgal

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2020 m. biudžetas – 32,9 mln. eurų

Savivaldybės biudžetas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, Elektrėnų savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu administracijos direktoriaus įsakymu, asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais, kt. teisės aktais.

PAJAMOS
Nuo sausio 1 d. pakeista darbo užmokesčio mokestinė sistema, minimali alga didėja iki 607 Eur, bazinės algos dydis – 176 Eur. Didinamas švietimo, kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokestis, papildomai skiriamos lėšos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
Socialinės apsaugos ir darbo srityje didinami vaiko pinigai, senatvės, netekto darbingumo ir šalpos pensijos, priešmokyklinukai ir pirmokai bus maitinami nemokamai, didės minimalioji mėnesio alga ir bazinis pareiginės algos dydis, kuris lemia valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį.
2020 m. savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos – 17018 tūkst. Eur (2018 m. planas – 14919 tūkst. Eur, 2019 – 15215 tūkst. Eur).
Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, – gyventojų pajamų mokestis, kuris 2020 m. prognozuojamas 15273 tūkst. Eur (2018 m. 13431 tūkst. Eur, 2019 m. 13650 tūkst. Eur,), tai 13,7 proc. didesnis nei 2018 m. bei 11,9 proc. didesnis nei 2019 m. Pajamos ir mokesčiai iš turto (turto, žemės, žemės nuomos, paveldėjimo) sudaro 5,5 proc. biudžeto pajamų.
Į prognozuojamas pajamas neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos.
ASIGNAVIMAI
Rengiant 2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidų projektą buvo atsižvelgta į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas ikimokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjų, seniūnijose dirbančių specialistų, kultūros ir meno darbuotojų bei socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Kylantiems darbuotojų atlyginimams, finansuojamiems iš savivaldybės biudžeto, papildomas lėšų poreikis švietimo įstaigoms 2020 m. – 825,0 tūkst. Eur, socialinės srities padidintiems atlyginimams papildomas lėšų poreikis – 279,7 tūkst. Eur, kultūros srities – 194,9 tūkst. Eur.
Kaip ir kiekvienais metais, 2020 m. biudžete dėmesys skiriamas seniūnijoms. Toliau gerės gyvenimo kokybė Elektrėnų savivaldybėje: bus apšviesta daugiau gatvių, tiesiami keliai, tvarkomi šaligatviai, daugiabučių kiemai, įrengiami skverai, vaikų žaidimų ir sporto aikštelės. Vietiniams keliams, daugiabučių namų kiemams tvarkyti ir prižiūrėti, eismo saugumui užtikrinti savivaldybės biudžete numatyta 1835,21 tūkst. Eur (2019 m. 1202,61 tūkst. Eur), tai 52,6 proc. daugiau.
Kultūros, švietimo ir sporto srityje didelis dėmesys ir toliau skiriamas mokyklų ir darželių materialinei bazei gerinti.
2020 metais pritraukiant Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšas – 2808,38 tūkst. Eur, valstybės investicijų programos lėšas, savivaldybėje bus užtikrintas investicijų projektų tęstinumas ir plėtra, planuojama investicijų projektus bendrai finansuoti nuosavomis ir skolintomis lėšomis. 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyti savivaldybių skolinimosi limitai: savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. savivaldybės prognozuojamų pajamų. Elektrėnų savivaldybės skola 2020-01-01 sudaro 26,48 proc. prognozuojamų pajamų.
Savivaldybės administruojami ir kiti finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto skirtos lėšos vaikų išmokoms – 4089,1 tūkst. Eur, tikslinėms kompensacijoms – 1271,4 tūkst. Eur ir kt.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite