Angle down Atgal

Patikslintas biudžetas – nuo kelių tvarkymo iki pandemijos išlaidų

Savivaldybės taryba pakeitė vasario mėnesį priimtą sprendimą dėl rajono biudžeto patvirtinimo ir išdėstė jį nauja redakcija. Šį žingsnį sąlygojo naujai skirtos lėšos iš valstybės biudžeto: 15 251 € gauta psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos paslaugoms; finansavimas keliams; neformaliojo vaikų švietimo veikloms; pedagogų atlyginimams; kultūros reikmėms ir pan.

Lėšos ir įpareigojimai

Sprendimu nustatytos 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamos – 36570,2 tūkst. €; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas – 804,5 tūkst. €; biudžeto asignavimai – 39238,4 tūkst. €.

Savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų numatoma gauti 20137,6 tūkst. €; iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 7778,5 tūkst. €;valstybės biudžeto specialių tikslinių, ES paramos ir kitų dotacijų – 9008,7,9 tūkst. € ir t.t.

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ir biudžetinių įstaigų vadovai įpareigoti numatyti reikiamus asignavimus esamoms 2020 m. sausio 1 d. skoloms už suteiktas paslaugas padengti; užtikrinti, kad 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

Keliai

Rajono savivaldybei papildomai skirta 233,6 tūkst. € keliams taisyti, tačiau anksčiau skirtos lėšos sumažintos 220,4 tūkst. €. Patikslinus planus, būsimi kelių ir gatvių remonto darbai atrodo taip: Kaišiadorių miesto Partizanų gatvės remontui skirta 50,8 tūkst. €; Gudienos kaimo Vilniaus gatvei – 111,9 tūkst. €; Palomenės seniūnijos Beloniškių kaimo Medinų gatvei – 89 tūkst. €; Žaslių miestelio Draugystės gatvei – 36,7 tūkst. €; Dovainonių kaimo Gedimino gatvei – 111,8 tūkst. €; Melioratorių gatvei Žiežmariuose – 55,5 tūkst. €; Stoniavos kaimo Dvaro gatvei – 43,8 tūkst. €; Laisvės gatvei Kaišiadoryse – 41,4 tūkst. €; Gudienos kaimo Bartaičių gatvei – 35,3 tūkst. €; Vilūnų kaimo Laisvės gatvei – 211,5 tūkst. €; Beloniškių kaimo Beloniškių gatvei – 114,3 tūkst. €; Rumšos gatvei Rumšiškėse – 128,2 tūkst. €.

Švietimas, parama

77,6 tūkst. € į savivaldybės biudžetą atkeliavo vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Taip pat 50 198 € skirta išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

Neigiamų ilgalaikių COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimo veikloms finansuoti bei paskirstyti švietimo įstaigoms gauta 3696 €. Birželio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministras išleido įsakymą „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“. Šio įsakymo vykdymui savivaldybei skirta 339,4 tūkst. €. Taip pat numatytas finansavimas naujai atsidariusiai ikimokyklinei grupei Stasiūnuose (mokykla-darželis „Rugelis“).

Kultūra

Kultūros ministerija skyrė dalinį finansavimą muzikos instrumentams įsigyti: Ringailių folkloro ansambliui kanklėms (425 €) ir armonikai (460 €), o Rumšiškių kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Strazdelis – ožragiui (150 €), armonikai su dėklu (500 €), basedlei (1500 €), tradicinėms kanklėms (300 €) ir būgnui (170 €) nusipirkti. Iš savivaldybės biudžeto bus išmokėta likusi lėšų dalis, kuri sudaro pusę bendrojo poreikio. Taip pat Kultūros ministerija iš dalies finansavo tautinių bei archeologinių kostiumų įsigijimą.

Naujais kostiumais arba jų dalimis pasipuoš Žiežmarių kultūros centro kolektyvai (Ringailių folkloro ansamblis, vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Skaisgija“); Rumšiškių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Strazdelis“ bei folkloro ansamblis „Praviena“; Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“ bei folkloro ansamblis „Verpeta“. Iš Kultūros programos antra tiek finansuos rajono savivaldybė. Taip pat naujai patvirtintame biudžete numatytas prisidėjimas prie Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų.

Tokių šiemet yra nemažai. Tai Rumšiškių kultūros centro projektai „Modernus specialistas – moderni kultūra. Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymas“ bei „Vakarų Lietuvos teatrų spektakliai Rumšiškėse“; Kaišiadorių kultūros centro projektas „Spalvų žaismas ir jų akordai“; Žiežmarių kultūros centro projektai „Muzika visai šeimai“ ir „Muzika gyvai“; Kaišiadorių muziejaus projektas „Geležinė uždanga: LietuvaLenkija, 1920–1939 m.“; Žaslių kultūros centro projektas „Pasaulinio garso perlas neatrastas Lietuvoje“.

Iš savivaldybės biudžeto skirta 30 proc. lėšų nuo gauto šių projektų finansavimo. Taip pat 1380 € skirta fotografijų parodai iš kaišiadoriečių tremties vietų Krasnojarsko krašte. Nuotraukų autorius – Ričardas Grigas, parodą rengia Kaišiadorių muziejus. Tai – kilnojamoji paroda, kuri galės keliauti po rajono kultūros ir švietimo įstaigas. Numatytos lėšos ir apdegusio Stasiūnų bibliotekos stogo remontui.

Rinkimams

Artėja Seimo rinkimai, kurių metu visos balsavimo apylinkės turi būti pritaikytos ir neįgaliesiems. Šiam reikalui skirta 39,6 tūkst. €, už kuriuos bus pritaikytos Dainių, Stasiūnų, Gudienos, Tauckūnų, Zūbiškių, Dovainonių, Antakalnio ir Liutonių rinkimų apylinkės.

Nuostoliai dėl pandemijos

Patikslintas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas – jis padidintas 1,3 tūkst. € ir dabar yra 129,9 tūkst. €.

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos kovojant su Covid-19 sukeltos sveikatos krizės padariniais šalinti jau yra panaudota 105 093 €: už 8 823 € įsigyta vienkartinių kaukių; 12 002 € kainavo asmenų transportavimas; 5141 € – izoliuotų asmenų apgyvendinimas; 10 250 € sumokėta už patalpų dezinfekavimą; izoliuotų asmenų maitinimas atsiėjo 2 tūkst. 61 €; už 20 255 € pirkta respiratorių; už 2 147 € – dezinfekavimo priemonių; 19 762 € kainavo kombinezonai; įsigyta apsauginių pertvarų, termometrų, pirštinių (5 138 €), patalpų pritaikymas atsiėjo 19 310 €.

„Atspindžių“ inf.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite