Angle down Atgal

Paskelbti mokyklų reitingai kursto aistras

Žurnale „Reitingai“ paskelbti Lietuvos bendrojo lavinimo bei aukštųjų mokyklų reitingai sukėlė didžiulę diskusijų audrą visos šalies mastu. Kaip mokyklų eilėje atrodo mūsų rajonas? Yra ir liūdnų, ir linksmų žinių: dvi mūsų gimnazijos – Rumšiškių A. Baranausko ir Kaišiadorių A. Brazausko – puikuojasi pirmajame šimtuke. O štai Palomenės pagrindinė mokykla pagal dešimtokų rezultatus savo skaičiaus mokyklų grupėje šalyje – antra.

Rumšiškių A. Baranausko...
Rumšiškių A. Baranausko...
...ir Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos – šimtuke.
...ir Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos – šimtuke.
Žiežmarių mokykla – „Vaikystės dvaras“.
Žiežmarių mokykla – „Vaikystės dvaras“.

GIMNAZIJOS
Reitingų sudarytojai vertino tik tas mokyklas, kurios specialiai nesirenka mokinių, nerengia jiems jokių stojamųjų „egzaminų“. Buvo vertinama pagal tai, kiek mokinių atėjo į III gimnazijų klasę ir kiek iš jų baigė gimnazijas; abiturientų, įstojusių į valstybės finansuojamas vietas, skaičius; lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, anglų kalbos, informatikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos egzaminų, vidurkiai; valstybiniuose brandos egzaminuose gavusių 100 balų įvertinimus abiturientų skaičius.

Aukščiausiai gimnazijų sąraše iš mūsų rajono įvertinta Rumšiškių A. Baranausko gimnazija –surinkusi 48,93 taškų, ji užima 58-ą vietą. Beje, tokia pačią vieta rumšiškėnai buvo įvertinti ir 2018 metų reitinge. Šią gimnaziją baigė visi, kurie buvo priimti į jos III klasę (34), 14 iš jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 1 – į užsienio aukštąją mokyklą. Lietuvių kalbos brandos valstybinio egzamino vidurkis – 48,8, matematikos – 34,9, istorijos – 39,2, anglų kalbos – 67,8, informacinių technologijų – 100, fizikos – 56,5, chemijos – 47, biologijos – 41,6, geografijos – 40,6.

Viena abiturientė dviejuose egzaminuose įvertinta 2 šimtukais.
Surinkusi 46,93 taško Algirdo Brazausko gimnazija yra 74-oje reitingų lentelės vietoje. Iš 112 į III gimnazijos klasę priimtų mokinių ją baigė 105, 44 jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 1 – į užsienio. Lietuvių kalbos brandos valstybinio egzamino vidurkis – 50,7, matematikos – 32,8, istorijos – 42,9, anglų kalbos – 60,8, informacinių technologijų – 48,1, fizikos – 44,9, chemijos – 53,9, biologijos – 64,6, geografijos – 52,4.

Keturi abiturientai egzaminuose gavo po 1 šimtuką. 2018 metų gimnazijų reitinge A. Brazausko gimnazija buvo 88 vietoje.
108 vietoje (2018 m. buvo 101) su 42,58 taškais atsidūrė Žiežmarių gimnazija. Į III jos klasę buvo priimta 50 mokinių, baigė 45. Iš jų 13 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 1 – į užsienio. Lietuvių kalbos brandos valstybinio egzamino vidurkis – 45,7, matematikos – 26,1, istorijos – 38,2, anglų kalbos – 56,5, informacinių technologijų – 96,5, fizikos – 40,5 chemijos – 38, biologijos – 52,8, geografijos – 29,6. Keturi abiturientai egzaminuose gavo po 1 šimtuką.
Kruonio gimnazija yra 140-oje vietoje (40,13 taškų). Į gimnazinę klasę atėję 20 mokinių ją visi ir baigė, 8 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Vidutinis taškų skaičius iš valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino – 44,5, matematikos – 24,6, istorijos – 44,1, anglų kalbos – 49,6, informacinių technologijų – 29, fizikos – 22,3 chemijos – 48, biologijos – 59,4 geografijos – 53. Reikia pastebėti, kad Kruonio gimnazija reitingų lentelėje ženkliai pasistūmėjo į priekį – 2018 m. reitinge ji užėmė 242 vietą. Iš viso reitingų lentelėje yra 359 vietos.
REZULTATUS PARODYTI RYŽOSI NE VISI
Skaitytojams, kurie straipsnyje pasiges kai kurių mokymo įstaigų, esančių rajone, pavadinimų, paaiškiname: jeigu reitingų lentelėse buvo galimybė palyginti visų gimnazijų rezultatus, tai kalbant apie jaunesnius mokinius, toli gražu ne visų mokyklų ir mokyklų-darželių, veikiančių mūsų rajone, rodiklius surasime.

Gal todėl prie kitų reitingų lentelių puikuojasi pastaba „Mokyklos, nebijančios viešai parodyti savo indėlio...“ Tad galima tik spėlioti, kokioje vietoje yra tie, kurių rezultatų nematome. Kažkodėl atrodo, jog tikrai ne pirmose pozicijose...
PAGRINDINĖS MOKYKLOS
Pagrindinių mokyklų reitingas sudėliotas įvertinus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros (PUPP) rezultatus iš lietuvių kalbos ir matematikos pagal dešimtbalę sistemą, bendrą vidurkį, kiek 2014 m. rugsėjį mokinių atėjo į penktas klases ir kiek jų baigė 8 klasę. Mokyklos sugrupuotos į tris kategorijas: nuo 1 iki 9 mokinių, laikiusių PUPP, nuo 10 iki 24 bei daugiau nei 25.
Kategorijoje nuo 1 iki 9 reitinguota 150 pagrindinių mokyklų.

Mūsų rajono Žaslių pagrindinė mokykla čia užima 132 vietą. Bendras PUPP vidurkis čia 3,83; lietuvių kalbos – 5,33, matematikos – 2,33.32. Kategorijoje nuo 10 iki 24 yra 89 mokyklos. Šiame sąraše Palomenės pagrindinė mokykla – 2 vietoje, šalyje ją lenkia tik Lazdijų rajono Šeštokų mokykla. Bendras PUPP vidurkis Palomenės pagrindinėje mokykloje 6,535; lietuvių kalbos – 6,6, matematikos – 6,47.

Paparčių pagrindinė mokykla atsidūrė 80 vietoje: Bendras PUPP vidurkis čia 3,65; lietuvių kalbos – 5,4, matematikos – 1,9. Atskirai reitinguotos suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, jų reitingų sąraše yra 35. Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla – 8 vietoje. Bendras PUPP vidurkis mokykloje 4,705; lietuvių kalbos – 5,15, matematikos – 4,26.
PRADINUKAI
Palyginus ketvirtos klasės mokinių akademinius pasiekimus bei „nubyrėjimą“ (kiek mokinių atėjo į I klasę, ir kiek baigė 4), 2019 metų reitingų lentelės 24 vietoje įrašyta Žiežmarių mokykla „Vaikystės dvaras“. (2018 m. buvo 11 vietoje). Bendra balų suma – 11,414.

Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ užima 127 vietą (2018 m. pasiekimai neskelbti, 2017 m. buvo 185 vieta), balų suma – 10,15. 147 vietą užima stasiūnų mokykla darželis „nykštukas“ (8 balai). 2018 m. „Nykštukas“ buvo 150, 2017 m. – 102 vietose. Iš viso sąraše yra 150 įstaigų.
REITINGUOTOS IR SAVIVALDYBĖS
Pagal švietimo parametrus sudarytas ir savivaldybių reitingas. Jame Kaišiadorių rajono savivaldybė, įvertinta 58,4 taškais, yra 42 vietoje. (I vietoje esanti Druskininkų savivaldybė surinko 75,52 taškus, paskutinėje vietoje įrašyta Rietavo savivaldybė – 38,47 taškai). Remtasi įvairiais kriterijais.

Neblogai šalies kontekste mūsų savivaldybė atrodo pagal pagalbos specialistų skaičių, tenkančių tūkstančiui mokinių – pas mus tenka 9,18. Vidutinis mokytojų amžius mūsų rajone – 51,04 metų. Mokinių ir mokytojų santykis 2018-2019 metais – 12. Pakankamai nemaža mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, procentas – 8,69. Taip pat žemyn tempia mokyklų, pagal aštuntokų pasiekimus 2017 m. patenkančių tarp 25 poc. geriausių panašiose savivaldybėse, dalis – tik 11 proc.

Užtat pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį mokinių dalis – net 64,2 poc. (7 vieta šalyje). Olimpiadų prizininkų 10 tūkst. mokinių rodiklis – 5,3; mokyklose gerai besijaučiančių procentas – 49,8; neformalaus švietimo veiklose dalyvauja 47 proc. mokinių; vienam mokiniui tenka 15,2 kv.m mokyklos patalpų ploto; į aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas vietas 2018 m. įstojo 55,6 proc. abiturientų, jų stojamojo balo vidurkis buvo 52,9 (tai taip pat gana gražūs skaičiai), Per pirmuosius dvejus studijų metus mokslus aukštosiose mokyklose metė 5,1 buvusių mūsų rajono abiturientų.

Tarp 2018 metais gimnazijas baigusių mūsų rajono abiturientų populiariausios buvo teisės, programų sistemos, slaugos, medicinos, baldų ir medienos dirbinių gamybos bei farmacijos sričių specialybės. Jas studijuoti pasirinko 26,6 proc. abiturientų.

Parengta pagal žurnalą „Reitingai“, Nr. 1 (11).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite