Angle down Atgal

Paskelbtas turizmo skatinimo Panevėžyje projektų konkursas

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia turizmo skatinimo projektų konkursą. Konkurso tikslas – skatinti Panevėžio turizmo sektoriaus plėtrą ir didinti miesto reprezentatyvumą, vystant inovatyvius, miesto strategines kryptis atitinkančius ir tikslinių rinkų srautus užtikrinančius turizmo produktus ir paslaugas.

Konkurso uždaviniai:

1. ištirti ir įvertinti Panevėžio turizmo sektoriaus būklę, tikslinių rinkų poreikius ir esamų bei naujų turizmo šakų plėtros galimybes;

2. vystyti vietiniams ir užsienio turistams patrauklius turistinius produktus bei paslaugas inovatyviai išnaudojant miesto pramonės ir kultūros paveldą bei gamtos išteklius;

3. šiuolaikinėmis rinkodaros ir komunikacijos priemonėmis kurti patrauklaus ir svetingo turistams miesto įvaizdį;

4. skatinti turizmo sektoriaus verslo plėtrą didinant turistų, pasinaudojančių platesniu turistinių paslaugų paketu, skaičių.

Projektų rezultatams keliami rodikliai:

1. Pramoninio turizmo vystymo Panevėžyje galimybių studija - 1 (turizmo ir pramonės sektorių atstovų, įtrauktų į konsultacijas dėl galimybių Panevėžyje vystyti pramoninį turizmą, skaičius – 50; į pramoninio turizmo paklausos vertinimą įtrauktų tikslinių auditorijų atstovų skaičius – 3000).

2. Pasiūlytų pramoninio turizmo produktų ir / ar paslaugų skaičius – ne mažiau 30.

3. Įgyvendintų pramoninio turizmo produktų ir / ar paslaugų skaičius – ne mažiau 5.

4. Panaudotų šiuolaikinių rinkodaros ir komunikacijos priemonių skaičius- ne mažiau 3.

5. Pramoninio turizmo produktais ir / ar paslaugomis pasinaudojusių tikslinių auditorijų atstovų skaičius – 1000.

6. Išaugęs įstaigos lankytojų skaičius lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 15%.

Didžiausia suma, skiriama projektui - 48 200 eurų.

Finansuojami 2020 m. vykdomi projektai.

Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data - 2020 m. gruodžio 31 d.

Konkurse gali dalyvauti paraiškos pateikimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka iki konkurso paskelbimo pradžios Panevėžio mieste registruoti (veikiantys) pelno nesiekiantys viešieji juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta turizmo veikla: viešosios įstaigos, asociacijos, išskyrus valstybės ir Savivaldybės biudžetines įstaigas.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 27 d. imtinai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite