Angle down Atgal

„Pasitinkame šviežią duonelę“

Marijampolės lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytiniai buvo pakviesti į šventę „Pasitinkame šviežią duonelę“. Vaikučiai sužinojo apie senuosius rugiapjūtės papročius, tradicijas, nes dabar kaip tik tas laikas, kai prasideda rugiapjūtė, laukuose pluša žemdirbiai.

Vaikai iškilmingai atėjo į improvizuotą javų lauką. Mokytojos papasakojo, koks svarbus yra pirmas javų ryšulėlis. Jį nupjaudavo šeimininkė. Surišdavo mažą pėduką, vadinamą „gaspadoriumi“, atsigręždavo į saulę ir jai tris kartus nusilenkdavo. Pirmas rugių pėdas saugodavo nuo bėdos, teikė skalsą, juo rudenį pradėdavo sėją. O tada visi imdavosi dirbti iš peties. Darbą lydėjo rimta nuotaika ir tam skirtos dainos, papročiai.

Šventėje buvo vaikams įdomu imituoti rugių pjovimą, rišimą į pėdus, kūlimą spragilais, vežimą į malūną. Taip buvo pakartotas ir prisimintas visas duonelės kelias nuo grūdo iki stalo.

Po visų darbų vaikai vaišinosi gardžia duonele, užgerdami pienu. O svarbiausia buvo paminėta Šv. Ona, nes kaip tik ji mus pasitinka su šviežia duonele.

Čia dar ne visi darbai – įstaigos koridoriuje esanti Kūrybos alėja pasipuošė įspūdingais darbais. Mokytojos, jų padėjėjos, vaikučiai surinktas žoleles sudėjo į paveikslus ir parodą pavadino „Vasaros naktys“.

Visi įsitikinome, kaip svarbu vaikui prisiliesti prie natūralios gamtos, išmokti ją puoselėti ir branginti. Savo darbu, kasdienine veikla pedagogai akcentuoja vaiko ir gamtos ryšį, plečia jo supratimą apie pasaulį, sudaro galimybę stebėti, tyrinėti, bandyti ir veikti.

Įstaigos pedagogai kartu su kitomis Marijampolės savivaldybės įstaigomis vykdo ES projektą „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. Projekto veiklos uždaviniai yra sukurti gamtinę aplinką (laboratoriją), leidžiančią pažinti, laisvai veikti, žaisti, tyrinėti ir eksperimentuoti gamtinėje aplinkoje, padėti mokytojams ir tėvams tapti gamtos mokytojais.

Įstaigos lauko teritorija tampa visapusiška vaiką ugdančia aplinka. Siekiame svarbiausio tikslo – užauginti gamtos vaiką. Mokytojai ir tėvai nuolat kursto vaiko žavėjimąsi mintimi, kad mes visi esame gamtos dalis, o gamta – mūsų dalis.

Dalytė LUCKUVIENĖ,

darželio direktorė

Redos BRAZYTĖS nuotraukos

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite