Angle down Atgal

Pasitikrinkite, kuriais atvejais galite genėti ir šalinti želdinius

Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos Pakruojo rajono pareigūnai per keletą savaičių gavo 6 pranešimus dėl medžių pjovimo ar genėjimo darbų, kurie atlikti pažeidžiant aplinkosauginius reikalavimus. Dviem atvejais pažeidimų nenustatyta, o kitais keturiais – taikytos administracinės nuobaudos pagal LR ANK 281 str. ir apskaičiuota aplinkai padaryta žala, kuri siekia 3805,4 Eur. 3217,4 Eur gamtai padarytą žalą piliečiai atlygino gera valia.

Taigi Aplinkos apsaugos departamentas skatina žmones būti budrius ir atsargius nuosavame sklype, privačioje valdoje genėjant ir šalinant želdinius ir įsitikinti, kad minimi želdiniai, medžiai, krūmai nėra saugotini.

Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 3 p. reikalavimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios Tvarkos numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

Norint sužinoti, ar jūsų privačioje žemėje augantis želdinys yra saugotinas ir jam reikalingas nustatyta tvarka išduotas leidimas, reikia vadovautis 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems.

Bet kita ko, įsigaliojo ir medžių genėjimo ribojimai: draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui ir kt. Draudimas genėti netaikomas, jei genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite