Angle down Atgal

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos kolegija

Utenos rajono savivaldybė jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universitetu ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Lapkričio 7 dieną sutarčių su aukštojo mokslo įstaigomis sąrašas buvo papildytas: Utenos rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Utenos kolegija. Sutartį pasirašė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Utenos kolegijos direktorius doc. dr. Raimundas Čepukas. Pasirašymo ceremonijoje taip pat dalyvavo savivaldybės ir kolegijos bei žiniasklaidos priemonių atstovai.

Šia bendradarbiavimo sutartimi abi įstaigos įsipareigojo sutelktomis pastangomis siekti Utenos rajonui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų parengimo ir integravimo į rajono darbo rinką, visuomenės švietimo ir gebėjimo nuolat mokytis ugdymo, rajono bendruomenės gyvenimo kokybės užtikrinimui aktualių viešosios nuomonės tyrimų vykdymo, pozityvios investicinės aplinkos kūrimo, rajono įvaizdžio mokymosi, darbo ir gyvenimo sąlygų aspektu, gerinimo. Sutartyje numatyta bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant įvairius renginius, dalyvaujant Utenos regiono specialistų rengimo koordinacinės tarybos veikloje, sudarant sąlygas Kolegijos studentų praktikoms, absolventų įsidarbinimui bei savanorystei. Savivaldybė įsipareigoja parengti trišalių sutarčių tarp savivaldybės, Kolegijos ir darbdavių sudarymo tvarkos aprašą, numatantį galimybę iš savivaldybės biudžeto padengti specialistų rengimo išlaidas, o kolegija – pagal poreikius rengti specialistus, reikalingus Utenos rajono investuotojams, konkrečioms įmonėms, vykdyti Utenos rajono mokinių profesinį orientavimą ir konsultavimą ir kt.

Kaip sakė Utenos rajono savivaldybės meras, bendradarbiavimo sutarties tikslas – iki šiol savivaldybės ir kolegijos puoselėtą bendradarbiavimą ne tik formalizuoti, bet ir pradėti realiai įgyvendinti. Bendradarbiavimo sutartis leis savivaldybei imtis konkrečių veiksmų ne tik pritraukti į Uteną jaunus žmones mokytis, bet ir pasilikti čia kurti savo ateities. Taip pat sutartis padės įgyvendinti įvairias savivaldybės parengtas programas, tokias kaip Emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai, Šeimos stiprinimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo ir kt.
Kolegijos direktorius Raimundas Čepukas pabrėžė, kad bendradarbiavimo sutartis atneš neabejotiną naudą Utenos rajono darbo rinkos stabilizavimui per reikalingų specialistų rengimą.

Po sutarties pasirašymo Utenos rajono spaudos atstovai pateikė nemažai klausimų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite