Angle down Atgal

Pasidžiaugė rezultatais: tik dvi iš aštuonių Šiaulių savivaldybės įmonių dirba nuostolingai

Šiandien kassavaitinėje spaudos konferencijoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pristatė Savivaldybės valdomų įmonių praėjusių metų veiklos rezultatus. Paaiškėjo, kad nors pajamos padidėjo tik dviem įmonėms, grynasis pelnas didėjo penkioms iš aštuonių įmonių.

„Įdomus procesas. Įmonės, kurių pardavimas padidėjo, buvo tik dvi. Kitų – mažėjo. Tačiau grynasis pelnas – atvirkščiai. Iš aštuonių įmonių, penkiose turime pelno padidėjimą. Ta grąža mūsų akcijų verčia daryti išvadą, kad bendrai šių mūsų Savivaldybės valdomų įmonių efektyvumas per rezultatą yra geresnis. Be oro uosto dar nuostolingas Šiaulių verslo inkubatorius“, - apžvelgė Antanas Bartulis.

UAB „Saulės dominija“ laimėjo reikšmingus projektus

„Saulės dominijos“ pajamos 2019 metais sumažėjo 1,22 proc. Tam įtakos turėjo 15,96 proc. sumažėjusios pajamos iš statybos ir remonto darbų dėl užsakymų stygiaus, tačiau laimėjus savivaldybės paskelbtus konkursus dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo bei savivaldybės pavaldžių įstaigų techninės priežiūros paslaugos pirkimo, reikšmingai išaugo kitų paslaugų pajamos (132 proc.).

„Džiugu, kad konkurso metu skaičiuodama savo kaštus ji laimėjo du miestui svarbius projektus. Ir laimėjo po du kartus už mažesnę kainą, nei siūlė kiti dalyviai“, - džiaugėsi A. Bartulis.

Įmonės pardavimo savikaina, lyginant su 2018 metais padidėjo 3,5 proc. Įtakos turėjo padidintas darbo užmokestis dėl minimalios algos didėjimo ir atlyginimų pakėlimo kvalifikuotiems darbuotojams. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 2,74 proc.

Kitos veiklos rezultatas padidėjo 467,13 proc., tam įtakos turėjo patalpų pardavimas, piniginės lėšos už aukciono organizavimą ir nederinamos skolos su paslaugų tiekėju.

Busturas“ stengėsi dėl miestiečių patogumo ir savo įvaizdžio

„Daug sveikų procesų vyko „Busture“. Ypač priimant sprendimus įmonės viduje, mažinant savikainą. Aktyviai vyko parko atnaujinimas, o tai daro įtaką ir keleivių patogumui, ir įvaizdžiui“, - apie miestui priklausančią vežėjų bendrovę sakė Administracijos direktorius.

Įmonė įsigijo 12 naujų miesto tipo autobusų MAN Lion‘s City. Bendra projekto vertė 2 716 992 Eur., iš kurių įmonės indėlis buvo 15 % - 407 549 Eur. Taip pat nupirkti 6 nauji mažos talpos žemagrindžiai miesto tipo autobusai Karsan Jest+. Bendra projekto vertė 323 700 Eur. 15 dėvėtų Mercedes Benz 0530 miesto tipo dujomis varomų autobusų kainavo 436850 Eur.

Siekiant gerinti bendrovės darbuotojų darbo sąlygas ir aplinką per 2019 m. atlikta nemažai renovacijos ir remonto darbų. Už kone 70 tūkstančių eurų sutvarkytos remonto dirbtuvės, dar beveik 20 tūkstančių eurų kainavo meistrų bei administracinio pastato kabinetų remontas.

Praėjusiais metais diegta kuro kontrolės sistema, suvaldytos sunaudojamos normos, inicijuota nauja remonto darbininkų apmokėjimo sistema.

Išskirtiniai metai „Šiaulių energijai“

„Šiaulių energijai“ 2019 metai buvo išskirtiniai įvykdytų darbų gausa bei pokyčiais valdymo stiliaus ir struktūros, darbuotojų komandos motyvavimo atžvilgiu.

Įmonė aktyviai naudojosi galimybėmis gauti finansavimą ES lėšomis, vykdė infrastruktūros atnaujinimo darbus, dirbo pelningai. Pernai pasikeitė įmonės vadovas, kuris perėmė visus gerus darbus ir tradicijas iš anksčiau bei įnešė naujų iniciatyvų. Šiauliečiai Lietuvoje moka mažiausią kainą už centrinį šildymą.

Atsistojo į vėžes“

Kaip sako Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, „Šiaulių gatvių apšvietimas“ po daugelio metų diskusijų atsistojo į tikros ekonomikos vėžes.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ pernai savo žinion perėmė beveik 12 milijonų vertės įstatinį kapitalą, taip buvo išspręsta sena problema ir turtas atsidūrė savo šeimininko rankose. Dabar bus galima tvarkingai vesti jo apskaitą, skaičiuoti nusidėvėjimą, kaupti lėšas tvarkymui.

Anksčiau jis buvo Savivaldybės nuosavybėje ir šie priežiūros bei palaikymo reikalai buvo sudėtingesni. Tarp didžiausių darbų – sutvarkytas apšvietimas 9 lopšelių-darželių teritorijose, taip pat atnaujinta 9,5 km. apšvietimo linijos, įrengti 319 šviestuvai, atnaujinimui skirta 515 tūkst. Eur.

Išaugo „Šiaulių vandenų“ klientų skaičius

Didžiausią įtaką „Šiaulių vandenų“ klientų skaičiaus augimui turėjo individualių gyvenamųjų namų gyventojų prisijungimai. Vykdant vandentvarkos ūkio plėtros projektus nuo projektų pradžios iki 2019 m. pabaigos prie vandentiekio tinklų prisijungė 3010 namų ūkių, prie centralizuotų nuotėkų tinklų – 3813 namų ūkiai.

Vienas reikšmingiausių darbų – metų gale pasirašyta sutartis su AB „Akmenės cementas“, pagal kurią UAB „Šiaulių vandenys“ perduos deginti nuotėkų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį džiovintą dumblą. Per metus planuojama perduoti apie 1500 tonų iki 8 proc. drėgnumo susidariusio džiovinto dumblo. UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje išsprendusi apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą.

Privertė peržiūrėti etatų sąrašus

Prakalbęs apie Šiaulių oro uostą, A. Bartulis sakė, jog skaičiai privertė peržiūrėti ir etatų sąrašą.

SĮ „Šiaulių oro uoste“ 2019 m. buvo aptarnaujami 77 orlaiviai (16 civilinių orlaiviai ir 61 karinis orlaivis), tai 36 proc. mažiau nei 2018 m. (121 orlaivis), 2019 m. išvyko 343 keleiviai, tai 82,9 proc. mažiau nei 2018 m. (2002 keleiviai), 2019 m. perkrauta 38,9 tonos krovinių, tai 96,1 proc. mažiau nei 2018 m. (996 tonos) ir parduota 71 tona kuro, tai 89,0 proc. mažiau nei 2018 m.

Nors įmonė dirbo pelningai, komercinės veiklos rodikliai ženkliai krito, dėl to buvo peržiūrėti etatų sąrašai bei įvyko kiti optimizavimo procesai. Buvęs partneris UAB „Rikusta“ iš esmės jau nutraukė buvusią komercinę veiklą oro uoste, iš kurios buvo galima gauti pajamų, tad šiuo metu bendrovė teikia pagrinde aviacijos saugumo paslaugą, dabar aptarnaujami su NATO veikla susiję civiliniai lėktuvai.

Vasario 19 d. pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai“ dėl oro uosto plėtros rangos darbų, taip pat sprendžiama padėtis dėl dalies teritorijos nuomos (nuomos sutartis parengta ir laukiama patvirtinimo iš kariuomenės, LR Krašto apsaugos ministerijos), tikimasi pasirašyti sutartį, kad būtų galima planuoti darbus pilna apimtimi.

Verslo inkubatorius patyrė nuostolį

2019 metais Šiaulių verslo inkubatoriaus finansavimo pajamos sumažėjo 20,6 tūkst. Eur. To priežastis - sumažėjęs finansavimas iš savivaldybės programų įgyvendinimui bei baigiamas įgyvendinti LATLIT projektas.

VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“ užaugino sėkmingų verslininkų kartą ir dalis jų išėjo iš nuomojamų patalpų įstaigoje į kitas, plėtėsi, tačiau naujų verslų į šias vietas neatsirado tiek, kad užimtų turimas patalpas, tad įstaigai 2019 m. nebuvo patys sėkmingiausi.

Metai baigti su nuostoliu, nors įmonė savo veiklą vykdė kaip įprasta, įgyvendino įvairius projektus.

Turgus dirba pelningai, tačiau ruošiamasi pardavimui

UAB „Pabalių turgus“ pernai metais buvo diskusijų sūkuryje. Įstaiga dirbo pelningai, paskaičiuota, jog akcininkams bus išmokėta apie 45 000 Eur. dividendų. Pernai turguje darbavosi virš 500 prekybininkų.

Nepaisant pelno, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl parduodamų akcijų patikslinimo, dabar vyksta paruošiamieji darbai akcijų pardavimo procesui įgyvendinti.

comment Skaitytojų komentarai (2)

Taip pat skaitykite