Angle down Atgal

Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis – su džin­sais

Dvy­lik­to­kių To­mos, Ru­gilės, Samantos ir Eglės pa­sku­ti­nis skam­bu­tis šįmet bus ki­toks. Mer­gi­nos sa­ko be­si­jau­čian­čios taip, tar­si iš jų būtų atim­tas bran­gus pri­si­mi­ni­mas. Tie­sa, ir gim­na­zijų ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir pa­tys abi­tu­rien­tai ieš­ko būdų, kad šventė ne­taptų dar vie­na įpras­ta die­na na­muo­se prie kom­piu­te­rio. Švie­ti­mo ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tai per­spėja – emo­ci­jos ir džiaugs­mas ne­turėtų mes­ti šešė­lio sau­gu­mui.

Paskutinė pamoka – virtuali

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė rekomendacijas dėl paskutinio skambučio šventės – ji turėtų būti rengiama lauke kiekvienai klasei atskirai. Vis tik nemaža dalis šalies mokyklų paskutinę pamoką organizuos virtualiu būdu arba nukels vėlesniam laikui.

Pastarąjį variantą pasirinko ir Šiaulių Didždvario gimnazija. „Mūsų abiturientai kategoriškai atsisakė paskutinį skambutį minėti internetu. Sakė, kad nebus to jausmo, to prisiminimo. Atrodo, kas čia tokio: baigiau mokyklą – kam man toji paskutinė pamoka? Bet abiturientams ši šventė labai svarbi, jie jos laukė 12 metų ir nori gyvo bendravimo, tikro buvimo kartu Taigi, priėmėme sprendimą paskutinę pamoką perkelti į rugpjūčio 11 d., kuomet planuojame dalyti brandos atestatus. Tikimės, kad iki tol situacija pasikeis ir mes galėsime sujungti dvi šventes – išleistuves ir paskutinį skambutį į vieną“, – pasakoja 97 laidos kuratorė Julija Muningienė.

Didždvario gimnaziją baigs 135 dvyliktokai. Jei ne karantinas, šį penktadienį jų lauktų tradicinės paskutinio skambučio iškilmės: išradinga kelionė į mokyklą, valandos trukmės paskutinė pamoka, gyvasis koridorius iš „Šėltinio“ šokėjų laikomų tautinių juostų, padėkos mokytojams ir į dangų kylantys balionai, skraidinantys abiturientų svajones.

„Iš mūsų atimta didelė dalis malonių atsiminimų. Bet tenka prisitaikyti prie sąlygų – kiti žmonės praranda kur kas daugiau“, – sako didždvarietė abiturientė Ieva ir šypsodamasi pamena, kaip, dar besimokydama žemesnėse klasėse, pro langą stebėdavo į paskutinio skambučio šventę išpuoštomis mašinomis atvažiuojančius dvyliktokus.

„Aš pati to jausmo nepatirsiu. Iš tikrųjų labai liūdna. Penktadienį, kad tai nebūtų tiesiog eilinė diena, planuojame grupelėmis kur nors nuvažiuoti – galbūt į gamtą, prie ežero. Nes juk ne kasdien baigi pamokas mokykloje visiems laikams. Galvojame ir mašinas pasipuošti, pravažiuoti pro miestą“, – sako Ieva.

„Iš mūsų atim­ta di­delė da­lis ma­lo­nių at­si­mi­nimų. Bet ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie sąlygų – ki­ti žmonės pra­ran­da kur kas dau­giau“, – sa­ko didžd­va­rietė abi­tu­rientė Ie­va. (Ie­vos as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.)
„Iš mūsų atim­ta di­delė da­lis ma­lo­nių at­si­mi­nimų. Bet ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie sąlygų – ki­ti žmonės pra­ran­da kur kas dau­giau“, – sa­ko didžd­va­rietė abi­tu­rientė Ie­va. (Ie­vos as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.)

Kreipėsi į pareigūnus

Panašių planų turi ir kitų Šiaulių mokyklų abiturientai.

Štai Lieporių gimnazijos dvyliktokės Rugilės laida netgi kreipėsi į policijos pareigūnus: norėjo išsiaiškinti, ar jie neprieštaraus, jeigu karantino metu Šiauliuose pasirodys išpuoštų automobilių kolona.

„Paskutinis skambutis turbūt svarbesnis už šimtadienį, mes jo labai laukėme. Ypač auklėtojų atvežimo į mokyklą. Praėjusi laida juos atvežė su karietomis ir arkliais. Mes turėjome idėją atvežti su motociklais. Dar turime tradiciją palikti mokykloje atsiminimą. Vieni padovanoja kamuolį su užrašais, kiti – suolelį. Turbūt ir to padaryti negalėsime“, – apgailestauja Rugilė.

Lieporių gimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Aurelija Meškauskienė pasakoja, kad paskutinį skambutį dvyliktokai šįmet minės įvairiai. „Šventė nebus nejautresnė ar negražesnė, nes gegužės 25 d. mokytojai pasveikins mokinius ir surengs jiems koncertą. Viena klasė planuoja susitikti lauke, mūsų kiemelyje. Jeigu tokį norą pareikš ir kitos klasės, reikės sudaryti grafikus. Su mintimi, kad paskutinio skambučio šventė šįmet kitokia, daugelis mokinių jau susitaikę. Be to, jie žino, kad paskutinį skambutį planuojame sujungti su išleistuvėmis, kurios turėtų vykti rugpjūčio pradžioje. Tai bus ilga iškilminga šventė, per kurią mokiniai galės pabūti klasėse, dalyvauti paskutinėse pamokose“, – sako A. Meškauskienė

Lieporių gimnazija šįmet į savarankišką gyvenimą išleidžia 109 abiturientus.

„Esu už di­de­les šven­tes – turė­jo vyk­ti kon­cer­tas, vėliau vi­sa lai­da būtų va­žia­vu­si švęsti. Bet dabar drau­gams, mo­ky­to­jams galė­siu tik pa­mo­juo­ti iš ma­ši­nos. Liūd­na, bet yra kaip yra“, – sa­ko dvy­lik­tokė Sa­man­ta.
„Esu už di­de­les šven­tes – turė­jo vyk­ti kon­cer­tas, vėliau vi­sa lai­da būtų va­žia­vu­si švęsti. Bet dabar drau­gams, mo­ky­to­jams galė­siu tik pa­mo­juo­ti iš ma­ši­nos. Liūd­na, bet yra kaip yra“, – sa­ko dvy­lik­tokė Sa­man­ta.

Švęsti širdyje

Virtualių sveikinimų taip pat sulauks 148 Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientai.

„Klasių vadovai turės ir paskutinę virtualią valandėlę. Na, o daugiau, deja, nieko negalime pasiūlyti – elgiamės taip, kaip diktuoja karantino sąlygos. Aišku, jaunimui tai yra nuostolis – pagalvokite apie mergaičių sukneles, kurių jos negalės niekur parodyti. Bet reikia susikaupti, susidėlioti save – šita šventė gali būti švenčiama ir širdyje, šeimoje. Tai irgi vertybė“, – sako gimnazijos direktorius Rimas Budraitis.

Tuo metu Šiaulių Santarvės gimnazijoje paskutinis skambutis įvyks. „Šventę vis atidėliojome, galvojome ir apie nuotolinį būdą, bet galų gale nusprendėme, kad birželio pradžioje jau galėsime susitikti gyvai. Aišku, turėsime laikytis saugumo reikalavimų, bus iki trisdešimties žmonių, bet mes tai galime lengvai išspręsti – turime tik devynis abiturientus. Vaikai labai apsidžiaugė – matyt, buvo labai pasiilgę to tikro kontakto“, – sako mokyklos direktorė Ingrida Kuolienė.

Paskutinis skambutis bus atšvęstas ir Šiaulių universiteto gimnazijoje. Paskutinįjį gegužės penktadienį čia bus nutiestas raudonas kilimas, tiesa, abiturientams juo žengti neteks. Gimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Irma Baziulienė pasakoja, kad dvyliktokai galės stebėti tiesioginę šventės transliaciją, taip pat bus kviečiami pravažiuoti automobiliais pro mokyklą, pamojuoti jų laukiantiems mokytojams ir trumpam pajusti tikrą šventinę nuotaiką. Iš automobilių galvojama leisti ir balionus. Šįmet gimnaziją baigs 116 abiturientų.

„Šiek tiek liūdna, bet kai pagalvoju, ačiū Dievui, kad šventė iš viso gali būti, kad mes galime bent taip susirinkti ir ją paminėti“, – sako gimnazijos abiturientė Eglė. Mergina priduria, kad nors mokytojų ir klasės draugų ilgesys didelis, iš automobilio ji nelips – saugos tiek savo, tiek kitų sveikatą. „Aišku, ašara tikrai išbėgs – jau dabar, apie tai pagalvojus, bėga“, – šypteli Eglė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė rekomendacijas dėl paskutinio skambučio šventės – ji turėtų būti rengiama lauke kiekvienai klasei atskirai. (Lieporių gimnazijos archyvo nuotr.)
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė rekomendacijas dėl paskutinio skambučio šventės – ji turėtų būti rengiama lauke kiekvienai klasei atskirai. (Lieporių gimnazijos archyvo nuotr.)

Automobiliuose – po du

Šiaulių AVPK atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė teigia, kad išpuoštais automobiliais abiturientai mieste pasivažinėti gali. Žinoma, svarbu laikytis Kelių eismo taisyklių, nesibūriuoti.

Savivaldybės pozicija taip pat lanksti. „Visi esame suaugę žmonės, todėl mokyklų vadovai ir abiturientai turi įvertinti saugumo reikalavimus ir būti iki galo pilietiški, kad šventė nevirstų karantino pažeidimu“, – komentuoja Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento vadovė Asta Lesauskienė.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Lina Ruškienė sako, kad šiai šventei numatytos specialios rekomendacijos:

„Jeigu mokykla priėmė sprendimą organizuoti tradicinę paskutinio skambučio šventę, ji turėtų vykti lauke kiekvienai klasei atskirai, užtikrinant, kad šventėje dalyvautų ne daugiau kaip trisdešimt dalyvių, ir laikantis ne mažesnio nei dviejų metrų atstumo. Turėtų būti sudarytos galimybės dezinfekuoti rankas, į šventę nereikėtų vykti žmonėms, sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis, priklausantiems rizikoms grupei. Pabrėšiu, kad būtina dėvėti veido apsaugos priemones. Galbūt į jas galima pasižiūrėti kaip į gražų, išskirtinį aprangos akcentą. O kalbant apie automobilius, yra išlikęs reikalavimas, kad, dalyvaujant renginiuose, automobilyje turėtų sėdėti ne daugiau kaip du asmenys, išskyrus artimuosius.“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite