Lietuvos kariuomenės nuotraukos
Angle down Atgal

Pagerbti tarptautinėse operacijose žuvę Lietuvos kariai

Rugpjūčio 22 d. Šiauliuose ir Alytuje pagerbti Lietuvos kariai, žuvę vykdydami užduotis tarptautinėse operacijose. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėles prie vyr. ltn. Normundo Valterio kapo Ginkūnų kapinėse, Šiauliuose ir prie srž. Arūno Jarmalavičiaus kapo Klevų gatvės kapinėse, Alytuje.

„Dalyvaudami tarptautinėse operacijose mūsų kariai įgijo neįkainojamos kovinės patirties, vykdydami pareigas atidavė visas jėgas, kartais – sveikatą ar net gyvybę. Šiandien reiškiu pagarbą visiems kariams, sąžiningai vykdžiusiems užduotis už Lietuvos ribų. Dėkoju jums už profesionalumą stiprinant mūsų kariuomenės gebėjimus ir prisidedant prie sąjungininkų pajėgų vienybės“, – sakė kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys, dalyvavęs pirmojo žuvusio tarptautinėje operacijoje Lietuvos kario, vyr. ltn. N. Valterio pagerbimo ceremonijoje Šiauliuose.

Lietuvos kariai jau 25-erius metus dalyvauja tarptautinėse operacijose prisidėdama prie tarptautinių pastangų sukurti saugesnę aplinką ir stabilizuoti padėtį krizių apimtuose regionuose.

Nuo pirmojo Lietuvos taikos palaikymo būrio LITPLA-1, sudaryto iš 32 karių ir vadovaujamo kpt. Artūro Chrapko, išvykimo į Kroatiją 1994 m. rugpjūčio 22 d., iki dabar misijų pobūdis ir geografija išsiplėtė iki dalyvavimo 3-juose žemynuose ir 1 vandenyne. Deja, vykdant tarptautinių operacijų užduotis, žuvo vyresnysis leitenantas Normundas Valteris – 1996 m. balandžio 17 d. nuo sprogusios prieštankinės minos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir seržantas Arūnas Jarmalavičius – 2008 m. gegužės 22 d. per NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos užpuolimą ir apšaudymą.

Iš viso per ketvirtį amžiaus tarptautinėse operacijose dalyvavo daugiau kaip 5,5 tūkst. Lietuvos karių, kurių dauguma į jas vyko po kelis kartus. Jose mūsų kariai įgijo patirties, kaip planuoti ir atlikti operacijas, veikti kartu sąjungininkais įvairiomis sąlygomis. Ši patirtis ypač vertinga rengiantis savo krašto gynybai, kartu kariai ir patys tapo mokytojais – įgytą patirtį perduoda ir tiems, kuriems šiandien reikia jų kompetencijos ir žinių.

Šiuo metu Lietuva siunčia karius dalyvauti 11-je NATO, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir kitose sąjungininkų suburtų koalicijų vykdomų tarptautinių operacijų Europoje, Afrikoje, Azijoje ir Indijos vandenyne. Tarp jų – ir karinė mokymo operacija Ukrainoje, ES mokymo misija Malyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, NATO operacijos Irake, Afganistane, ES operacija Indijos vandenyne, kt.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite