Ritos Žadeikytės nuotraukos
Angle down Atgal

Pagerbti gabiausieji Šiaulių rajono mokiniai, jų tėveliai, globėjai, mokytojai

Birželio 15-ąją Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje koncertų salėje surengta tradicinė Šiaulių rajono savivaldybės gabiausių mokinių, jų tėvų, globėjų, rūpintojų ir mokytojų pagerbimo šventė, kurioje dalyvavo ir visus asmeniškai pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja Regina Rupšienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, jos pavaduotojas Raimondas Galkus, vyriausiasis specialistas Rimas Marcinkus bei kiti. Šventę vedė Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos ir pagalbininkės.

Šiemet apdovanotųjų gabiausių rajono mokinių, jų tėvelių ir mokytojų sąrašas – kaip niekada ilgas.

Padėkos raštai skirti vadovaujantis 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų apdovanojimo atrankos komisijos 2021 m. birželio 8 d. posėdžio protokolu.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai skirti mokiniams, užėmusiems I–III vietas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapuose bei tarptautiniuose konkursuose:

Eglei Ambrožaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą, 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse užėmusiai I vietą;

Deimantei Bružaitei, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasės mokinei, III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje užėmusiai III vietą;

Matui Cironkai, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokiniui, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiam II vietą;

Kostui Čaplinskui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokiniui, 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse užėmusiam I vietą;

Gintautei Čepliauskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinei, IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ užėmusiai III vietą, V tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika“ tapusiai diplomente;

Emilijai Dubro, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos V PGUP klasės mokinei, III tarptautiniame konkurse „Jurmalas kristala kauss“ (Latvija) užėmusiai I vietą, Tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija) užėmusiai II vietą, Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“ užėmusiai II vietą, III tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse užėmusiai II vietą;

Lukui Janiuliui, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokiniui, Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“ užėmusiam II vietą;

Kamilei Jonaitytei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą;

Kiprui Kunigėliui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGD klasės mokiniui, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (9–12 / I–IV gimnazijos klasių mokinių grupė) užėmusiam II vietą, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiam II vietą;

Akvilei Liaudanskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VII PGUP klasės mokinei, IV tarptautiniame jaunimo atlikėjų konkurse “Daina miestui“ užėmusiai II vietą, V-jame Vilniaus tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“ tapusiai diplomante;

Dovydui Miceikai, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I PRUP klasės mokiniui, Tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija) užėmusiam II vietą, Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“ užėmusiam II vietą;

Kamilei Milieškaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinei ir Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I NFUP klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą,  I tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „World of Classics“ „Astana stars“ festival group Nursultane (Kazachstanas) užėmusiai I vietą;

Gerdai Spudytei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinei, IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ užėmusiai I vietą;

Kostui Šilingui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGC klasės mokiniui, 69-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje užėmusiam III vietą, 68-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje užėmusiam II vietą, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“ užėmusiam I vietą savo amžiaus grupėje, 59-ojoje Lietuvos chemijos olimpiadoje apdovanotam pagyrimo raštu;

Brigitai Trambavičiūtei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą;

Ugnei Žukauskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGC klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai skirti mokinių tėvams:

Daivai ir Mindaugui Ambrožams, už dukters Eglės Ambrožaitės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinės, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) ir 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse;

Vaivai ir Egidijui Bružams, už dukters Deimantės Bružaitės, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasės mokinės, pasiekimus III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje;

Irmai ir Ugniui Cironkoms, už sūnaus Mato Cironkos, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokinio, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė);

Jūratei ir Vytautui Čaplinskams, už sūnaus Kosto Čaplinsko, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinio, pasiekimus 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse;

Sandrai ir Gintautui Čepliauskams, už dukters Gintautės Čepliauskaitės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinės, pasiekimus IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ ir V tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika“;

Sgitai ir Ričardui Janiuliams, už sūnaus Luko Janiulio, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokinio, pasiekimus Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“;

Editai ir Dariui Jonaičiams, už dukters Kamilės Jonaitytės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinės, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė);

Vladui Kunigėliui, už sūnaus Kipro Kunigėlio, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGD klasės mokinio, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse 9–12 / I–IV gimnazijos klasių mokinių grupėje ir meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupėje;

Vaidai ir Egidijui Liaudanskams, už dukters Akvilės Liaudanskaitės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VII PGUP klasės mokinės, pasiekimus IV tarptautiniame jaunimo atlikėjų konkurse “Daina miestui“ ir V Vilniaus tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“;

Jovitai ir Remigijui Miceikoms, už sūnaus Dovydo Miceikos, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I PRUP klasės mokinio, pasiekimus Tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija) ir  Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“;

Jolantai ir Andriui Milieškoms, už dukters Kamilės Milieškaitės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinės ir Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I NFUP klasės mokinės, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) ir I tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „World of Classics“ „Astana stars“ festival group Nursultane (Kazachstanas);

Ingai ir Jonui Spudžiams, už dukters Gerdos Spudytės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinės, pasiekimus IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“;

Daivai Bagvilaitei ir Vytautui Augustauskui, už dukters Brigitos Trambavičiūtės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinės, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė);

Vilmai ir Rolandui Žukauskams, už dukters Ugnės Žukauskaitės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGC klasės mokinės, pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė).

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai įteikti mokytojams, parengusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapų 1–3 vietų laimėtojus:

Rimai Ananjevienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (kanklės), už Gintautės Čepliauskaitės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinės, užėmusios III vietą IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ ir tapusia diplomante V-jame tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika“ bei Gerdos Spudytės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinės, užėmusios I vietą IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“, parengimą;

Eimantui Aušbikavičiui, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojui metodininkui (birbynė, lumzdelis), už I-ojo respublikinio atlikėjų-solistų konkurso „Tautiniai atspindžiai“ GRAND PRIX laimėtojo, 9 respublikinių konkursų nugalėtojų bei prizininkų parengimą;

Lidijai Bražaitei, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (violančelė), už Kamilės Milieškaitės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I NFUP klasės mokinės, užėmusios I vietą I tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „World of Classics“ „Astana stars“ festival group Nursultane (Kazachstanas);

Violetai Čibinskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos fizikos mokytojai metodininkei, už Kosto Šilingo, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGC klasės mokinio, užėmusio II vietą 68-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje, parengimą;

Irmai Dešriuvienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (akordeonas), už Emilijos Dubro, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos V PGUP klasės mokinės, užėmusios I vietą III tarptautiniame konkurse „Jurmalas kristala kauss“ (Latvija), užėmusios II vietą tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija), užėmusios II vietą tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“, užėmusios II vietą III tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse bei už Dovydo Miceikos, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I PRUP klasės mokinio, užėmusio II vietą tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čekija), užėmusiam II vietą tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“,  parengimą.

Daliai Jokubauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo dailės mokytojai metodininkei, už tarptautinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „WAVE ON WAVE–2020“ III vietos laimėtojo, tarptautinio vaikų ir jaunuolių piešinių konkurso „RAGANA“, skirto Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, III vietos laimėtojo, 12 tarptautinių, respublikinių konkursų nugalėtojų, prizininkų  parengimą;

Jurgitai Kušleikienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, už Kosto Šilingo, IGC klasės mokinio, apdovanoto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu 59-ojoje Lietuvos chemijos olimpiadoje, parengimą;

Astai Mazūraitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už Kipro Kunigėlio, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGD klasės mokinio, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (9–12 / I–IV gimnazijos klasių mokinių grupė) užėmusiam II vietą ir mokinių užėmusių II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė), parengimą.

Hanai Mockienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (solinis dainavimas), už Akvilės Liaudanskaitės, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VII PGUP klasės mokinės, užėmusios II vietą IV tarptautiniame jaunimo atlikėjų konkurse “Daina miestui“, tapusios diplomante V Vilniaus tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“, parengimą;

Laimai Perminienei, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytojai metodininkei, už Luko Janiulio, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokiniio, užėmusio II vietą Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“, parengimą;

Vitalijai Šukienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už Kosto Šilingo, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGC klasės mokinio, užėmusio III vietą 69-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje ir užėmusio I vietą savo amžiaus grupėje tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“, parengimą;

Vitai Šventickienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už Eglės Ambrožaitės, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinės, užėmusios I vietą 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse ir už mokinių užėmusių II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė), parengimą;

Indirai Zebčiukienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo dailės mokytojai metodininkei, už tarptautinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „WAVE ON WAVE–2020“ I vietos laimėtojo, tarptautinio literatūrinių miniatiūrų, piešinių ir tautodailės dirbinių konkurso „Laisvės ženklai apie mus“ III vietos laimėtojo, tarptautinio vaikų ir jaunuolių piešinių konkurso „RAGANA“, skirto Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, I vietos laimėtojo, 10 tarptautinių, respublikinių konkursų nugalėtojų, prizininkų, parengimą.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkos įteiktos šiems mokiniams ir juos rengusiems mokytojams:

Miglei Andrijauskytei, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos 2 klasės mokinei, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmusiai I vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Mangirdui Baškiui, Šiaulių r. Kužių gimnazijos IIG klasės mokiniui, šalies mokinių konkurse „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, užėmusiam I vietą;

Gerdai Bernotaitei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 7 klasės mokinei, šalies mokinių konkurse „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, užėmusiai I vietą; šalies mokinių kraštotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“, skirtame Tautodailės metų minėjimui, užėmusiai III vietą;

Paulinai Gaučiūtei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 2c klasės mokinei, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmusiai I vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Urtei Grigaitei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos 2b klasės mokinei, Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusiai I vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Ugnei Jokubauskaitei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 5 klasės mokinei, šalies mokinių kraštotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“, skirtame Tautodailės metų minėjimui, užėmusiai III vietą;

Erlinai Jovaišaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 2b klasės mokinei, Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusiai 42 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Kęstučiui Kaminskui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokiniui, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, padedant Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, organizuotoje viktorinoje-konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ užėmusiam I vietą;

Justui Liutvinui, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 6 klasės mokiniui, Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusiam 45 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Jauniui Mockui, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 7 klasės mokiniui, šalies mokinių konkurse „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, užėmusiam I vietą; šalies mokinių kraštotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“, skirtame Tautodailės metų minėjimui, užėmusiam III vietą;

Kamilei Paštuolytei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 6 klasės mokinei, šalies mokinių konkurse „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, užėmusiai I vietą; šalies mokinių kraštotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“, skirtame Tautodailės metų minėjimui, užėmusiai III vietą;

Gustei Paulauskytei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos 2a klasės mokinei, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmusiai 1 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Arnui Puzirevskui, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos 4 klasės mokiniui, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“ užėmusiam I vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Vilijai Ribakovaitei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos 8 klasės mokinei, šalies mokinių konkurse „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, užėmusiai I vietą;

Saidai Spulginaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 8b klasės mokinei, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmusiai 22 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Vitai Baranauskienei, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos vyresniajai dailės ir technologijų mokytojai, paruošusiai Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo nugalėtoją, keturis prizininkus; Šiaulių rajono savivaldybės technologijų olimpiados, skirtos 5–6 klasių mokiniams, nugalėtoją ir prizininką;

Vilmai Geležėlienei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, paruošusiai mokinį, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmusį 22 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Laimai Jonušaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos mokytojai ekspertei, paruošusiai 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo du nugalėtojus, keturis prizininkus; 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo du prizininkus;

Kristinai Juodeikienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos informacinių technologijų vyresniajai mokytojai, paruošusiai Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ I vietos laimėtoją Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Violetai Laurutienei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos istorijos mokytojai ekspertei, paruošusiai šalies mokinių konkurso „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirto Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, I vietos laimėtojus; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuoto šalies mokinių kraštotyrinio konkurso „Tautos dvasios beieškant“, skirto Tautodailės metų minėjimui, III vietos laimėtojus;

Jovitai Lubienei, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro etikos, etnokultūros, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkei, paruošusiai III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados III vietos laimėtoją;

Aurelijai Mykolaitienei, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, paruošusiai tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ I vietos laimėtoją Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Nerijui Medeišiui, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresniajam biologijos bei gamtos ir žmogaus mokytojui, chemijos mokytojui, paruošusiam Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos (STEAM) olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo tris nugalėtojus, tris prizininkus; Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo tris prizininkus; Šiaulių rajono savivaldybės chemijos olimpiados, skirtos 8 klasių mokiniams, prizininką;

Rimai Rupšienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, paruošusiai mokinį, Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusį 42 vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Audronei Sirvydienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos informatikos mokytojai metodininkei, paruošusiai mokinius, Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusius 42 ir 45 vietas Lietuvoje savo amžiaus grupėse;

Almai Stugienei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytojai metodininkei, paruošusiai respublikinio piešinių konkurso „Plunksna“ nugalėtoją; Šiaulių rajono savivaldybės technologijų olimpiados, skirtos 5–6 klasių mokiniams, nugalėtoją ir prizininką; Šiaulių rajono savivaldybės dailės olimpiados, skirtos 5–7 klasių mokiniams, prizininką; Šiaulių rajono savivaldybės 5–8 klasių mokinių parodos-konkurso „Portretas“ tris prizininkus;

Rolandui Tamošaičiui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos istorijos mokytojui metodininkui, paruošusiam Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, padedant Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai organizuotos viktorinos-konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ I vietos laimėtoją Lietuvoje;

Ingai Tarasevičienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, paruošusiai 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapo keturis nugalėtojus, du prizininkus;

Linai Tautkevičienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos vyresniajai biologijos mokytojai, chemijos mokytojai, paruošusiai Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos (STEAM) olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo nugalėtoją, du prizininkus; Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Šiaulių rajono savivaldybės etapo tris prizininkus; Šiaulių rajono savivaldybės chemijos olimpiados, skirtos 8 klasių mokiniams, nugalėtoją;

Daliai Timinskaitei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai, paruošusiai tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ I vietos laimėtoją Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Redai Vaičiulienei, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai, paruošusiai tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ I vietos laimėtoją Lietuvoje savo amžiaus grupėje;

Sigitai Zavadzkienei, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vyresniajai pradinių klasių mokytojai, paruošusiai Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3–4 klasių mokiniams Šiaulių rajono savivaldybės etapo nugalėtoją ir prizininką; Pasaulio pažinimo olimpiados, skirtos 2–4 klasių mokiniams, Šiaulių rajono savivaldybės etapo keturis prizininkus; respublikinio piešinių konkurso „Plunksna“ prizininką;

Deimantei Aušbikavičiūtei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos MMUP II klasės mokinei, I-ojo respublikinio atlikėjų-solistų pjesės konkurso ,,Tautiniai atspindžiai“ GRAND PRIX laimėtojai;

Ugnei Bulkšaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos PGUP VI klasės mokinei, II–ojo respublikinio Lietuviškos autorinės kanklių ir birbynių muzikos konkurso ,,Minijos vingiai“ II vietos laimėtojai; respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Naujieji atradimai 2021“ II vietos laimėtojai; I–ojo respublikinio tautinių muzikos instrumentų atlikėjų konkurso ,,Skambėkime – 2021“ II vietos laimėtojai; respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso ,,MUZIKA-@“ II vietos laimėtojai;

Renaldui Mekšėnui, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos PRUP II klasės mokiniui, respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Naujieji atradimai 2021“ III vietos laimėtojui; I–ojo respublikinio atlikėjų-solistų pjesės konkurso ,,Tautiniai atspindžiai“ 1 vietos laimėtojui; I–ojo respublikinio tautinių muzikos instrumentų atlikėjų konkurso ,,Skambėkime – 2021“ III vietos laimėtojui; respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso ,,MUZIKA-@“ II vietos laimėtojui.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos skirtos šiems Šiaulių rajono mokytojams:

Daliai Klinauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, paruošusiai 69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Savivaldybės etapo nugalėtoją, keturis prizininkus.

Aušrai Nemunaitei-Makaravičienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos vyresniajai fizikos mokytojai, paruošusiai: 68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Savivaldybės etapo prizininką; Rajoninės „Jaunųjų fizikų olimpiados“ 7–8 klasių mokiniams tris prizininkus.

Jūratei Termenienei, Šiaulių r. Voveriškų mokyklos vyresniajai dailės ir technologijų mokytojai, paruošusiai: Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapo nugalėtoją ir prizininką;  Rajoninės dailės olimpiados 5–7 klasių mokiniams prizininką; Rajoninės technologijų olimpiados 5–6 klasių mokiniams du prizininkus.

Alinai Gricienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai metodininkei, paruošusiai: Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapo du prizininkus; Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapo du prizininkus; Respublikinio piešinių konkurso „Plunksna“ prizininką.

Miglei Petrauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei, paruošusiai: Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3–4 klasių mokiniams savivaldybės etapo nugalėtoją ir prizininką; Rajoninės 1–4 klasių mokinių dailės olimpiados prizininką; - Pasaulio pažinimo olimpiados 2–4 klasių mokiniams savivaldybės etapo du prizininkus.

Aurelijai Kiršinienei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vyresniajai fizikos mokytojai, paruošusiai rajoninės „Jaunųjų fizikų olimpiados“ 7–8 klasių mokiniams du nugalėtojus ir du prizininkus.

Žygintai Čepulienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos pradinio ugdymo mokytojai, paruošusiai: Pasaulio pažinimo olimpiados 2–4 klasių mokiniams savivaldybės etapo keturis prizininkus; Rajoninės 1–4 klasių mokinių dailės olimpiados prizininką.

Virginijai Motuzienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos biologijos mokytojai metodininkei, chemijos vyresniajai mokytojai, paruošusiai Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapo du nugalėtojus, du prizininkus.

Rimai Navickienei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, paruošusiai Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2021“ 1 vietos laimėtoją Lietuvoje.

Tatjanai Borisevičienei, Šiaulių r. Kužių gimnazijos specialiajai pedagogei, logopedei ekspertei, paruošusiai šalies mokinių konkurso „Lietuvos piliečiai – Pasaulio tautų teisuoliai“, skirto Lietuvos žydų istorijos metams paminėti, I vietos laimėtojus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite