V. Lebedžio ir Etaplius.lt nuotr.
Angle down Atgal

Pagerbtas žydų gelbėtojas Jonas Borevičius

Labai simboliška, kad lie­pos 15 die­ną, minint Šiaulių geto likvidavimo 75-osios metines, atiduota pagarba ir žinomam lietuvių dvasininkui Jo­nui Bo­re­vi­čiui. Vienu aktyviausiu žy­dų gel­bė­to­jų Šiauliuose vadinamas jė­zui­tų ku­ni­gas, manoma, nuo mirties galėjo išgelbėti apie pusantro šimto žydų.

Minint Šiaulių geto likvidavimo sukaktį įprasmintas ir žydų gelbėtojo atminimas. Nuo šiol memorialinė lenta greta Šiaulių dailės galerijos visiems primins, kad tuometinės Šv. Ig­na­co Lo­jo­los bažnyčios teritorijoje veikė savotiškas žydų perdavimo punktas. Žydus išgelbėję šiauliečiai juos pristatydavo jėzuitams, o kiti žmonės pasirūpindavo jų išvežimu iš miesto ir surasdavo prieglobstį aplinkiniuose kaimuose.

Teigiama, kad susibūrusią žydų gelbėtojų kuopelę sudarė trys lietuviai kunigai, vienas jų – Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios rek­to­rius Jo­nas Bo­re­vi­čius SJ. Pasaulio teisuoliui J. Bo­re­vi­čiui skirta me­mo­ria­li­nė len­ta pagaminta pagal dizainerio Da­riaus Augulio projektą.

Atidengimo ceremonijoje žodį tarė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Ši vieta, kurioje įamžintas ir popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas, yra vilties ir džiaugsmo vieta. O kalbant apie šios dienos kontekstą ir minint Šiaulių geto likvidavimo sukaktį, tai daugelis turbūt pritartų, kad greta juodų debesų saulė dar labiau išryškėja. Tegul ši vieta ir atspindi kilnias idėjas ir siekį būti tikrais, drąsiais žmonėmis. Dėkoju visiems už išreikštą pagarbą pasaulio teisuoliui ir konkretiems žmonėms, įprasminusiems jo atminimą: Dariui Auguliui, Dariui Jokubauskui ir Rasai Budrytei“, – kalbėjo Šiaulių meras.

Karo metais gyvenęs ir dirbęs Šiauliuose, J. Borevičius vėliau pa­si­trau­kė į Švei­ca­ri­ją, po to apsigyveno JAV. Po mirties, už nuopelnus gelbstint gyvybes 2017 me­tais jam bu­vo su­teik­tas Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiaus ap­do­va­no­ji­mas.

Po iškilmingo lentos atidengimo, Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je vyko jaunimo orkestro iš Ki­ryat Ono (Iz­rae­lis) koncertas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite