Angle down Atgal

Padė­ka tiems, ku­rie gir­di šir­di­mi

Kas­met pirmąjį lie­pos sek­ma­dienį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Globėjų die­na. 2017 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­min­tinų dienų įsta­ty­me lie­pos pir­ma­sis sek­ma­die­nis pa­skelb­tas Globėjų die­na. Šie­met globė­jams skir­ta vi­sa sa­vaitė – nuo bir­že­lio 29 iki lie­pos 5 d.

Globos centrų darbuotojai, vaikų gynėjai, bendražygiai ir bendraminčiai, suvieniję širdis, protus ir kūrybiškumą, savaitę prieš Globėjų dieną skyrė renginiams visuomenei, siekiant išreikšti pagarbą ir rūpestį globojančioms šeimoms, papasakojant apie globos situaciją Lietuvoje.

Lietuvoje kiekvieną dieną atsiranda vaikų, kurių saugumui ir sveikatai kyla pavojus. Vaikams būna reikalinga skubi laikina pagalba šeimoje arba nuolatinė globa, kai teismas priima sprendimą, kad vaiko tėvams nepavyko išspręsti asmeninių psichologinių ar socialinių problemų.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras sveikina visus Šiaulių miesto globėjus (rūpintojus) su Globėjų diena ir linki neprarasti kantrybės, entuziazmo ir įkvėpimo. Jūsų dėka pasaulis tampa gražesne vieta. Jūs keičiate vaikų likimus ir kuriate šviesesnę vaikų ateitį!

Nuoširdi padėka tiems, kurie sąmoningai apsisprendė užauginti žmogų, kurie atvėrė savo namų duris ir širdis. Deja, Lietuvoje ir Šiauliuose globėjų trūksta.

Šiuo metu Vaikų globos institucijose vis dar auga 1 777 vaikai, Šiauliuose – 47 (Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ – 3 Šiaulių miesto vaikai, ŠVGN – 44 vaikai, iš jų 7 vaikai – trumpalaikėje socialinėje globoje, 37 vaikai – nuolatinėje globoje.) 2020-ieji Lietuvoje yra paskutinieji metai, kai vaiko globėju gali tapti institucijos, t. y. vaikų globos namai.

Šiuo metu Lietuvoje vaikus globoja 3 839 šeimos, ir jose auga 4 936 vaikai. Šiauliuose yra 133 globėjai, kurių šeimose auga 192 vaikai. Taip pat Šiaulių mieste šiuo metu yra 13 budinčių globotojų, kurie laikinai prižiūri 23 vaikus.

Žmonėms, kurie jau keliauja drauge su globotiniu, skirtas nuoširdus, išskirtinis dėmesys ir pagarba. Juk jis augina žmogų, kurio prigimtinė šeima šiandien yra per silpna jį užauginti.

Etaplius“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite