Angle down Atgal

Pa­lū­kal­nio kai­me nak­tį už­si­de­gė va­sa­ros vir­tu­vė

Nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį, 0.51 val., pra­neš­ta apie gais­rą Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­me. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, kad de­ga va­sar­na­mis.

Į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo Tve­rų ug­nia­ge­sių ko­man­da. Įvy­kio vie­to­je at­vi­ra lieps­na de­gė va­sa­ros vir­tu­vė, ku­ri pa­sta­ty­ta vi­sai ne­to­li gy­ve­na­mo­jo na­mo. Gais­ro me­tu nu­de­gė sto­gas, iš­de­gė vi­dus, na­mų apy­vo­kos daik­tai. Apie ki­lu­sį gais­rą ug­nia­ge­siams pra­ne­šė sa­vi­nin­kai. Gais­ras ki­lo nuo va­sa­ros vir­tu­vė­je bu­vu­sios kros­nies.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite