Angle down Atgal

Nuvilnijo atlaidai

Pirmą rugpjūčio sekmadienį Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedroje vyko tituliniai atlaidai. Nuo ryto pradėjo šurmuliuoti T. Matulionio aikštėje įsikūrę prekybininkai. Kokie gi atlaidai be atlaidinių saldainių ir kitų skanumynų.

Šiemet atlaiduose dalyvavusius žmones džiugino geras oras. Tad žmonės daugiau būriavosi šventoriuje, ėjo procesijoje. Juolab, kad išvakarėse jau buvo įsigaliojęs reikalavimas uždarose patalpose dėvėti veido kaukes dėl apsisaugojimo nuo Covid-19 viruso. Dešimtą valandą ryto prasidėjo adoracija, kuri truko iki iškilmingų vidudienio mišių.

Bažnyčioje matėsi nemažai garbių svečių, būriavosi politikai, dabartiniai ir būsimi Seimo nariai. Šv. Mišias aukojo svečias, vienuolis kunigas Julius Sasnauskas, jis pasakė ir įsimintiną atlaidų pamokslą. Šv. Mišių giesmes giedojo moterų choro „Nona“ narės. Po šv. Mišių netoli klebonijos smagiai giežė Česlovo Kriščiūno šeimos kapelija, kurios beklausant ne vienas leidosi šokti. Kas nedrįso šokti, galėjo paskanauti žuvienės, kuri atkeliavo iš Molėtų krašto.

„Atspindžių“ inf.

A. Tomenko nuotr.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite