Angle down Atgal

Nustačius tarnybinius pažeidimus, Kauno apylinkės prokurorė K. Mockienė atleista iš pareigų

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį atleido iš pareigų Kristiną Mockienę, ėjusią Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroro pareigas. Sprendimas priimtas gavus Vidaus tyrimų skyriuje atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą bei teikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, sakomas prokuratūros pranešime.

Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas gavus pirminę informaciją apie tai, kad situacijoje, susijusioje su jai artimu asmeniu ir veikdama šio asmens naudai, K. Mockienė galimai pažeidė reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme, kituose teisės aktuose bei Prokurorų etikos kodekse.

Tarnybinio patikrinimo išvadoje ir surinktoje tarnybinio patikrinimo medžiagoje konstatuota, kad K. Mockienė, sužinojusi apie artimam asmeniui galimai gresiančią teisinę atsakomybę, aktyviais, tikslingais ir užtikrintais veiksmais siekė daryti įtaką savo funkcijas vykdžiusiems pareigūnams bei kitiems susijusiems asmenims, nepaisė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų. Vėliau, neturėdama tam įgaliojimų, K. Mockienė domėjosi policijos disponuojama informacija, aiškinosi ir aptarinėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir jos kvalifikavimą su suinteresuotais asmenimis bei apie sudariusį akivaizdų interesų konfliktą neinformavo aukštesniojo prokuroro.

Įvertinus visą tarnybinio patikrinimo metu gautą informaciją, konstatuota, kad du tarnybiniai pažeidimai buvo padaryti aktyviai veikiant, vienas – neveikimu.

Išvadoje taip pat teigiama, kad, turėdama ilgametę prokuroro darbo patirtį, K. Mockienė suvokė, kad taip veikdama piktnaudžiauja jai suteiktais įgaliojimais ir tarnybine padėtimi, kenkia objektyviam ir visapusiam įvykio ištyrimui, su šiuo įvykiu susijusių asmenų veiksmų įvertinimui bei tuo žemina prokuroro vardą.

Konstatuota, kad tokiu elgesiu K. Mockienė sulaužė Lietuvos Respublikai duotą prokuroro priesaiką, pažemino prokuroro vardą ir pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo, Prokurorų etikos kodekso bei Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo reikalavimus ir nuostatas.

Atliekant tarnybinį patikrinimą Generalinė prokuratūra aktyviai bendradarbiavo su Policijos departamento Imuniteto skyriumi, taip pat buvo priimti sprendimai, kuriais siekta užtikrinti, kad su įvykiu susijęs ikiteisminis tyrimas būtų atliktas išsamiai ir objektyviai.

Generalinės prokurorės N. Grunskienės sprendimu, visa baigto tarnybinio patikrinimo medžiaga yra perduota Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui įvertinti, ar K. Mockienės veiksmuose nėra nusikalstamos veikos požymių.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite