Angle down Atgal

Nuspręsta ilginti išmokų nukentėjusiems nuo COVID-19 terminą, plėsti paramos gavėjų ratą, skirti papildomą išmoką vienišiems senjorams

Vyriausybė penktadienį pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams tobulinti Užimtumo įstatymą ilginant subsidijų darbo užmokesčiui, darbo paieškos išmokų skyrimo terminą bei plečiant socialinės paramos gavėjų ratą.

Įstatymo projektu numatoma, kad išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie įtraukti į nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino sąrašą, skiriamos ir mokamos, kai savarankiškai dirbančio asmens paskutinio ataskaitinio mokestinio laikotarpio pajamos, palyginti su priešpaskutinio ataskaitinio mokestinio laikotarpio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. Nustatyti, kad išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims mokamos ne ilgiau kaip iki šių metų rugsėjo 30 d.

Be to, Vyriausybė pritarė siūlymui, kad subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu būtų mokama, kol tęsiasi Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir užimtam asmeniui paskelbta prastova, bet ne ilgiau kaip iki šių metų rugsėjo 30 d.

Taip pat nutarta, kad įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimams, pirmąjį kalendorinį mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudarytų 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (MMA), antrąjį kalendorinį mėnesį – 0,9 MMA, trečiąjį kalendorinį mėnesį – 0,7 MMA.

Be to, Vyriausybė nusprendė sudaryti galimybę darbdaviams vieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip iki šių metų liepos 31 d., gauti subsidiją darbo užmokesčiui už kiekvieną užimtą asmenį, kuriam buvo paskelbta prastova ne mažiau kaip 75 darbo dienas per pirmuosius 6 kalendorinius mėnesius nuo paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudarytų 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip MMA.

Darbdaviai, įgyvendinantys remiamojo įdarbinimo priemones, darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims priskaičiuotą darbo užmokestį nuo šiol privalės mokėti atlikdami mokėjimo pavedimą. Visgi nustatoma pereinamojo laikotarpio nuostata, kad šis pakeitimas būtų taikomas mokant 2021 m. liepos mėnesio ir vėlesnių mėnesių darbo užmokesčius.

Taip pat nustatyta, kad darbo paieškos išmoka būtų mokama ne ilgiau kaip iki šių metų rugsėjo 30 d. Taip pat siūloma išplėsti šios išmokos gavėjų tikslinę grupę, nustatant, kad išmoką turi teisę gauti ir asmenys, kurių savarankiška veikla buvo išregistruota ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino.

Šio įstatymo projekto įsigaliojimo data – liepos 1 d.

Geros žinios skiriant ligos, vaiko priežiūros ir nedarbo draudimo, vienišo asmens išmokas

Vyriausybė nusprendė pritarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams sudaryti palankesnes sąlygas gauti motinystės ir tėvystės, vaiko priežiūros, ligos bei nedarbo socialinio draudimo išmokas, skirti daugiau lėšų užimtumo skatinimo priemonėms. Taip pat įteisintos vienišo asmens išmokos sąlygos.

Ligos ir motinystės įstatymo projektu siūloma asmenims, kuriems pandemijos metu buvo paskelbta prastova, išmokas skaičiuoti iš laikotarpio, buvusio iki karantino paskelbimo, t. y. pagal pajamas, turėtas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.

Taip pat siūloma atsisakyti sąlygos, ribojančios darbuotojo, kuris užsikrėtė COVID-19 liga nuo bendradarbio vykdydamas savo profesines funkcijas, teisę gauti didesnio dydžio ligos išmoką.

Papildomų lėšų poreikis šiems metams dėl kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimo tvarkos pakeitimų būtų apie 8 mln. eurų. Tuo tarpu ligos išmokoms planuojama skirti apie 900 tūkst. eurų.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad nutrauktos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas galėtų būti atnaujinamas ne vieną, o du kartus visiems bedarbiams, iš naujo įsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje per 6 mėn. po nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo.

Kaip teigiama projekto nutarime, papildomų lėšų poreikis nedarbo draudimo išmokoms iš VSDF biudžeto šiemet būtų apie 900 tūkst. eurų.

Siūloma, kad nuostatos dėl motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skaičiavimo įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1 d., o dėl ligos išmokų skyrimo – liepos 1 d.

Taip pat asmenims, kurie gauna pensines išmokas pagal Šalpos pensijų įstatymą – šalpos senatvės, šalpos neįgalumo pensijas, šalpos kompensacijas sukakus senatvės pensijos amžių ar netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo, socialines pensijas, pensijos priemokas, nuo šių metų liepos 1 d. siūloma skirti vienišo asmens išmokas.

Taip pat nuspręsta dėl vienišo asmens išmokų skyrimo. Asmenims, kurie gauna socialinio draudimo senatvės pensijas (išskyrus išankstinę senatvės pensiją), senatvės pensijas neįgaliajam, ištarnauto laiko pensijas ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, vienišo asmens išmokas skirti nuo 2022 m. sausio 1 d.

Anot ministerijos, vienišo asmens išmokos dydis būtų lygus našlių pensijos baziniam dydžiui: šiuo metu – 28,63 euro, nuo 2022 m. sausio 1 d. – 32 eurus.

Vienišo asmens išmokas skirtų ,,Sodra“, jos būtų mokamos iš valstybės biudžeto lėšų. 2021 m. numatoma skirti 15 mln. eurų, 2022 m. papildomų lėšų poreikis siektų 106 mln. eurų.

 

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite