Angle down Atgal

Nuotolinio mokymo(si) uniforma „Saulėtekyje“ vėl pamatuota!

Kai prasidėjus karantinui daugelis ugdymo įstaigų sprendė, kaip reikės organizuoti mokymą nuotoliniu būdu, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija jau turėjo savo sprendimą. Nuo 2014 m. gavus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, gimnazijoje ugdymas organizuojamas ne tik įprastu, bet ir nuotoliniu būdu. Toks mokymas buvo taikomas mokiniams, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo sėdėti mokyklos suole ir įprastai mokytis, gyveno ar dirbo užsienyje, norėjo savarankiškai pasigilinti į vieną ar kitą mokomąjį dalyką.

Prasidėjęs karantinas virtualioje erdvėje dar labiau sutelkė visą gimnazijos bendruomenę ir paskatino ieškoti kuo efektyvesnių būdų neįprastomis sąlygomis organizuoti sistemingą ir paveikų ugdymą(si). Gimnazijos informacinių technologijų specialistai: mokytojas metodininkas Darius Bertašius, informatikos mokslų daktaras, docentas Gražvydas Felinskas ir IT priežiūros inžinierius, KTU studentas, beje, neseniai buvęs „Saulėtekio“ gimnazijos abiturientas Karolis Kundrotas, atskubėjo mokytojams į pagalbą.

Jie surengė nuotolinius mokymus „Saulėtekio“ gimnazijos kolektyvui ir pristatė daugiau virtualios mokymo(si) aplinkos Moodle galimybių, kad nereikėtų ilgas valandas dalyvauti ilguose nuotoliniuose mokymuose pasirenkant mokymo platformas ir sprendžiant virtualios erdvės rebusus. Mokinių atostogų metu „Saulėtekyje“ buvo suorganizuoti trys nuotoliniai seminarai, kurių metu buvo aptarta, kaip sėkmingai naudotis vaizdo konferencijos aplinka BigBlueButton, kuri, anot mokytojo D. Bertašiaus, yra saugesnė nei kitos.

Gimnazijos naudojama Moodle platforma administruojama gimnazijos serverių, todėl geriau apsaugomi naudotojų asmeniniai duomenys. Seminarų metu bendruomenė dalinosi nuotolinio mokymo patirtimi, tarėsi, kaip atnaujinti jau turimą medžiagą virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle. Iškilus problemoms mokytojai visada sulaukdavo pagalbos iš savo buvusio mokinio K. Kundroto, kuris ne tik atsakė į iškilusius dalykinius klausimus, bet ir padėjo mokytojams susidaryti savo mokinių grupes, talpinti mokomąją medžiagą į Moodle platformą.

Gimnazijos IT specialistai ne tik konsultavo gimnazijos pedagogus, bet ir patys daug dirbo, kad Moodle virtuali mokymo(si) aplinka sklandžiai veiktų, būtų prieinama kiekvienam „Saulėtekio“ gimnazistui. Gimnazijos direktorei Jūratei Kaščiuškienei buvo svarbu žinoti, ar visi gimnazistai turės kompiuterius ir galės mokytis nuotoliniu būdu, o neturintiems leido naudotis gimnazijos kompiuteriais.

Kilo klausimų: o kaip mokiniams pavyks planuoti laiką, įsisavinti mokomąją medžiagą ir mokytis nuotoliniu būdu? Gimnazija ir čia rado sprendimą – pamokos organizuojamos pagal pamokų tvarkaraštyje nustatytą pamokų laiką sinchroniniu būdu, kai mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokymo procese tuo pat metu (tiesioginėse vaizdo konferencijose), o jei mokiniams iškyla klausimų, jie nori pasikonsultuoti, tai gali padaryti asinchroniniu būdu, kai mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu ar naudodami kitas internetines sistemas. „Saulėtekio“ gimnazijos pedagogai negaili savo laiko, stengiasi, kad mokymo(si) procesas būtų įdomesnis, naudoja įvairias elektronines erdves – Eduka, Egzaminatorius, Socrative, Quizlet, Liveworksheet ir kitas. Aišku, kad toks mokymas(is) užima daug laiko, reikalauja mokinio sąmoningumo ir begalinio mokytojo atsidavimo savo darbui, tačiau svarbiausia, kad dalykiški ir šilti santykiai įveikia mokymosi tingulio virusą.

Kad mokiniai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, gebėtų planuoti laiką, išlaikytų gerą nuotaiką, į pagalbą atėjo šiauliečių mylimas ir gerbiamas menininkas, pedagogas ir kūrėjas Gediminas Beržinis-Beržinskas. Jis „Saulėtekio“ gimnazijos Facebook paskyroje veda tiesiogines Live transliacijas, gyvai nuotoliniu būdu kalbina esamus ar jau gimnaziją baigusius gimnazistus, dalinasi savo patirtimi. O kas, jei ne įdomūs, autoritetingi pašnekovai praskaidrins karantino rutiną, padės permąstyti prioritetus?

Dabar, kai baigiasi antras nuotolinio mokymo(si) mėnuo, galime teigti, kad atsiradusius iššūkius puikiai įveikėme ir galime pasidžiaugti rezultatais. Kovo 1 d. – balandžio 3 d. net 54 mūsų gimnazistai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020 – Pavasario sesija“. Į šią prasmingą veiklą moksleivius įsitraukti paskatino IT mokytojas Gražvydas Felinskas. Iš dalyvavusiųjų net 12 moksleivių laimėjo prizines vietas edukaciniame informacinių technologijų konkurse. Tai rodo, kad gimnazija yra pasiruošusi iššūkiams ir juos įveikia.

Belieka viltis, kad prie ugdymo sistemos puikiai prisiderinę nuotolinio mokymosi uniformą, pasibaigus karantinui, be apsauginių kaukių, spausdami vieni kitiems rankas, sveikinsime abiturientus su gerais egzaminų rezultatais ir naują patirtį pritaikysime jau naujais mokslo metais.

Lietuvių kalbos mokytoja Roma Glinskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite