Angle down Atgal

Nuo­sek­lus ruo­ši­ma­sis šven­tei lei­džia pa­ruoš­ti pra­smin­gą do­va­ną

Vis dau­giau įmo­nių Lie­tu­vo­je pi­ni­gus ne tik už­dir­ba, bet ir jais da­li­ja­si su vi­suo­me­ne per įvai­rius pa­ra­mos bei lab­da­ros pro­jek­tus. Lie­tu­vo­je at­lik­tas ko­ky­bi­nis ty­ri­mas at­sklei­dė, kad or­ga­ni­za­ci­joms, ski­rian­čioms pa­ra­mą, la­bai svar­bu, ar pi­ni­gai bus ra­cio­na­liai ir tin­ka­mai pa­nau­do­ti.

Paramą vertiname kaip investicijas į miestą, kuriame dirbame

„Lėšų skyrimą socialiniams, kultūriniams projektams, visuomeninėms ar sporto organizacijoms vertiname kaip dovaną miestui, kuriame dirbame ir kuriame mūsų paslaugomis naudojasi jo gyventojai. Štai ir dabar Šiaulių miesto gimtadienis, bet mes nebekeliame klausimo, ką padovanoti miestui ir miestiečiams, nes tai darome nuosekliai, numatydami lėšų kiekvienais metais įmonės biudžete. Nuoseklus ruošimasis šventei leidžia dovanoti prasmingą dovaną“, – sako „Splius“ generalinis direktorius Arymantas Klapatauskas.

Daugiau nei keliasdešimties tūkstančių eurų 2021 metais „Splius“ skirta parama įvairioms organizacijoms bei miesto renginiams – tai didžiulė pagalba miestui iš verslo sektoriaus.

„Remiame labai daug visuomeninių, kultūrinių, sporto organizacijų, vienos sumos mažesnės, kitos didesnės, bet kai jas susumuoji, pamatai, kad paramos eilutė tikrai solidi“, – sako „Splius“ rinkodaros direktorė Inga Karickienė.

Paramos – klestintis, renginių gausus miestas

Ar „Splius“ įmonė matuoja paramos grįžtamąjį ryšį ir kokią naudą ji suteikia?

„Ir taip, ir ne, nes mūsų įmonė šiauliečiams tikrai žinoma. Mums geriausias atgalinis suteiktos paramos grįžtamasis ryšys – tai sporto komandų pasiekimai, renginiai, pilni miestiečių. Ir jeigu žmonės, rinkdamiesi paslaugas, pasirenka savo miesto internetą ir televiziją, tai mums dvigubai dėl to smagu, nes dalis pinigų per renginius, per sporto, kultūrines ir socialines iniciatyvas grįžta ir lieka miestui“, – sako „Splius“ generalinis direktorius.

„Splius“ kolektyvas džiaugiasi ir didžiuojasi, kad dirba Šiauliuose. Gera miesto gimtadienį pasitikti kartu su miesto bendruomene. Susitiksime miesto renginiuose, iki pasimatymo, šiauliečiai!

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite