Angle down Atgal

Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus keliu žengė Šiaulių tikintieji

Šįvakar Šiaulių bulvaru nusidriekė Kryžiaus kelias. Antrus metus iš eilės Didįjį penktadienį Šiauliuose tikinčiųjų būrys susirinko tam, kad praeitų ir išgyventų kančios kelią, kuriuo ėjo Jėzus Kristus.

Nuo šv. Jono Pauliaus II paminklo prie Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios iki Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros 19.30 val. žingsniavo miesto katalikų bendruomenės nariai.

Kryžiaus kelio dalyvių eisena buvo sustojusi 14 kartų – tam, kad juo žengiantieji apmąstytų įvykius nuo Jėzaus nuteisimo mirti iki jo palaidojimo. Kryžiaus kelio metu skambėjo ir giesmės bei Šventojo Rašto tekstai iš aktorių lūpų.

„Būkime susitelkę tą vakarą, eisenoje būkime vieningi, pilni maldos“, – kvietė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Didįjį penktadienį visose pasaulio bažnyčiose pagerbiamas kryžius, o kai kur rengiamas ir Kryžiaus kelias. Jo esmė – kad tikintieji pereitų ir išgyventų tai, kokį kelią, kentėdamas ir klupdamas, turėjo pereiti Jėzus. Tądien bažnyčia lieka tuščia, nes joje nelieka Švenčiausiojo Sakramento. Ką tai reiškia? Kad Dievas mirė, o žmonės, kurie nebeturi kur nueiti, skatinami ne likti vienumoje, o išeiti į gatvę, būti su kitais, paremti vieni kitus malda.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite