Angle down Atgal

Nor­ve­gi­jo­je pra­de­da­mi re­to se­no­vi­nio vi­kingų lai­vo ar­cheo­lo­gi­niai ka­sinė­ji­mai

Nor­ve­gi­jo­je pra­dėti ar­cheo­lo­gi­niai dar­bai, sie­kiant iš­tir­ti ne­se­niai ap­tiktą se­no­vinį vi­kingų laivą, o moks­li­nin­kai ti­ki­si, kad pir­mie­ji per dau­giau kaip šimt­metį to­kio po­būdžio ka­sinė­ji­mai pa­dės su­rink­ti dau­giau duo­menų apie šiuos Šiaurės jūri­nin­kus.

2018 m. pietrytinėje šalies dalyje, netoli sienos su Švedija, žemės gelmių radaru buvo aptiktas senovinis laivas, esantis maždaug 50 cm gylyje po laidojimo pilkapiu.

Pradiniai duomenys parodė, kad laivo liekanos yra labai prastos būklės, todėl buvo nutarta nieko nelaukiant pradėti kasinėjimus, kol laivas dar visiškai nesunyko.

Norvegijoje iš viso rasti vos trys gerai išsilaikę vikingų laivai, o paskutinį kartą tokie kasinėjimai vyko 1904 m.

Visi trys rasti laivai šiuo metu eksponuojami muziejuje netoli Oslo.

„Kadangi bendras rastų laivų skaičius yra labai mažas, naujasis atradimas bus labai reikšmingas supratimui apie pačius laivus bei suteiks vertingos informacijos, leisiančios geriau suprasti visą šį istorijos tarpsnį“, – teigė Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto archeologas Knutas Paskė (Knut Paasche).

VIII–XI amžiais jūras skrodę vikingų kariai ir pirkliai dažnai savo karalius ir kunigaikščius laidodavo kartu su į krantais iškeltais laivais.

„Jelestado laivas – tai išskirtinės nacionalinės ir tarptautinės svarbos atradimas“, – pareiškė kultūros ministras Sveinungas Rotevatnas.

Manoma, kad kasinėjimai truks penkis mėnesius.

BNS informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite