Angle down Atgal

Nežinomybė dėl Šiaulių medžių likimo tęsiasi: atsakingų institucijų prašoma išnagrinėti situaciją

Situacijai dėl kertamų Šiaulių bulvaro medžių patekus į aklavietę, antradienį Aplinkos ministeriją pasiekė raštas iš Vyriausybės.

Ministro Pirmininko pavedimu atsakingų institucijų prašoma iš esmės išnagrinėti situaciją dėl Šiaulių bulvaro liepų, o prireikus organizuoti suinteresuotų šalių pasitarimą, socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Saugokime Šiaulių medžius“ paskelbė aktyvistė Monika Peldavičiūtė, asociacijos „Gyvas miškas“ vadovė.

Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio pasirašytame rašte skelbiama: „Ministro Pirmininko pavedimu prašyčiau visiškai įvykdyti 2019 m. rugsėjo 11 d. pavedimą Nr. S-3111, kartu su Šiaulių miesto savivaldybe, Vidaus reikalų ministerija ir Aplinkos apsaugos departamentu iš esmės išnagrinėti pareiškėjų rašte pateiktus faktus ir keliamas problemas, susijusias su viešųjų erdvių tvarkymo projektais, prireikus organizuoti suinteresuotų šalių pasitarimą. Apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus prašyčiau informuoti Pareiškėją, Prezidento kanceliariją ir Vyriausybės kanceliariją.“

Primename, kad nuo birželio 19-osios Šiaulių mieste užsikūrė tikra pirtis. Tą dieną buvo pasirašyta rangos sutartis dėl miesto bulvaro pirmųjų rekonstrukcijos darbų. Tada Šiaulių miesto gyventojai ir sužinojo, jog bulvare nebeliks senųjų liepų. Socialiniuose tinkluose sukilo iniciatyvinės grupės, buvo sukurta peticija, o liepos 4-ąją įvyko visuotinė akcija „Išsaugokime bulvaro liepas“.

In­cia­ty­vi­nė gru­pė „Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius“ rugsėjo 9 d. su­ren­gė ir pi­ke­tą Vil­niu­je. Šiau­lie­čiai rei­ka­lavo laikinai stab­dy­ti Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ma­siš­kai bus iš­pjau­ti bran­dūs svei­ki me­džiai. Pi­ke­to da­ly­viai bu­vo priim­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.

comment Skaitytojų komentarai (3)

Taip pat skaitykite