Angle down Atgal

Netekome ilgamečio Varėnos krašto sporto puoselėtojo Antano Matačiūno

Pralaimėjęs kovą su sunkia liga, į Amžinybę išėjo ilgametis Varėnos krašto sporto puoselėtojas – buvęs Varėnos sporto mokyklos direktorius ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Antanas Matačiūnas.

Jo išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo artimiesiems, buvusiems bendradarbiams, pažįstamiems, bet ir Varėnos krašto sporto bendruomenei.

Tuometinės Varėnos sporto mokyklos ir rajono savivaldybės kolegos jį pažinojo kaip visuomet aktyvų, pilną iniciatyvų ir energijos, kompetentingą, pareigingą darbuotoją, draugišką, puikų kolegą. Visa sporto bendruomenė – kaip visuomet dėmesingą ir rūpestingą, mokėjusį rasti bendrą kalbą ir ištarti gerą žodį ir mažiems, ir dideliems sportininkams. Jautrų kitų rūpesčiams ir visuomet pasirengusį padėti nelaimėje.

Jis gimė 1951 m. vasario 2 d. Kaišiadorių rajone, mokėsi Žąslių vidurinėje mokykloje, 1974 m. baigęs tuometinį Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo istorijos – fizinio lavinimo specialybę. 1974 -1977 m. dirbo Širvintų rajono Bagaslaviškio vidurinėje mokykloje, o 1977 m. atvyko dirbti į Varėną mokytoju ir slidinėjimo treneriu.

Nuo to laiko daugelį metų be Antano Matačiūno nebuvo galima įsivaizduoti Varėnos sportinio gyvenimo ir veiklos.

1978 m. aktyvus ir entuziastingas jaunas specialistas buvo paskirtas Varėnos sporto mokyklos direktoriumi. A. Matačiūnas ir pats buvo puikus slidininkas, ištvermingiausios sporto šakos atstovas, dalyvavęs to meto sąjunginėse varžybose, aktyvus šios sporto šakos puoselėtojas. Per dešimt metų darbo slidinėjimo treneriu jis išugdė daug puikių slidininkų. Dešimt jo auklėtinių – jaunių čempionai respublikiniame lygmenyje. Su rajono slidininkais varžyboms ruoštis jis vykdavo į sporto stovyklas net Uralo kalnuose Čeliabinsko srityje (Rusija).

Jau nebedirbdamas, A. Matačiūnas aktyviai domėjosi Varėnos krašto sportiniu gyvenimu. Jo pamokymai, patarimai rado atgarsį daugelio sportą mylinčių žmonių širdyse. Visi pažinojusieji Antaną Matačiūną, patvirtins, jos jis buvo nepaprastai doras ir jautrus žmogus.

Liūdime dėl Antano Matačiūno mirties ir Varėnos rajono savivaldybės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, kolegoms, Varėnos krašto sporto bendruomenei.

Varėnos krašto sporto bendruomenė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite