Angle down Atgal

Netekome Dusetų seniūno Sauliaus Kėblio

In Memoriam Saulius Kėblys (1961-10-14 – 2021-02-21)

Žmogus gyvena ir neregimais siūlais prisiriša prie žmonių, kurie jį supa. Ateina išsiskyrimo valandos, siūlai įsitempia ir trūksta liūdnai suskambėdami lyg smuiko stygos. Ir kiekvieną kartą, kai siūlai trūksta arti širdies, žmogus pajunta neišpasakytai aštrų skausmą. Štai tokį aštrų skausmą pajuto ir dusetiškiai, sužinoję apie Dusetų seniūno Sauliaus Kėblio netikėtą ir nelauktą mirtį. Toks gražus, šiltas ir ramus aušo vasario 21–os dienos rytas. Šiais metais gerbiamas seniūnas būtų šventęs savo 60–metį. 

Saulius Kėblys su šeima gyveno Antazavėje. 1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo specialybę. Dirbo Antazavės J. Gruodžio mokykloje mokytoju, direktoriaus pavaduotoju. Nuo 2006-09-18 pradėjo dirbti Dusetų seniūnijos seniūnu.

Jis buvo kantrus ir ramus, sugebėdavo įsiklausyti į visus, kurie kreipdavosi pagalbos ar patarimo. Buvo neabejingas, nuoširdus ir puikus vadovas. Seniūną matydavom su šypsena, nestokojantį humoro, gero pajuokavimo.

Atsakingai dalyvaudavo Dusetų seniūnijos, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos, K. Būgos bibliotekos, kitų įstaigų  rengiamose šventėse, bendruomeninėse, projektinėse veiklose, sportiniuose renginiuose. Seniūnas daug dėmesio skyrė leidžiamam laikraščiui „Dusetos“, buvo vienas iš jo įkūrėjų.

Būdamas aktyvus ir nestokojantis idėjų, LKSKA „Nemunas“ tarybos nariu, į sportinę veiklą įtraukė Zarasų rajono neįgaliųjų draugiją Dusetose. Jo dėka kasmet Dusetos buvo gražinamos ir puoselėjamos.

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Sauliaus Kėblio šviesus atminimas ilgai neužges jį pažinojusių, mylėjusių žmonių širdyse. Už nuopelnus Dusetoms Sauliui Kėbliui suteiktas Dusetų krašto Garbės piliečio vardas. 

Užgeso dar viena ugnelė šioje žemėje, mirė kruopštus darbuotojas, nuoširdus draugas, bičiulis, pareigingas šeimos tėvas ir vyras. Visada prisiminsime jį, kaip jautrios sielos, nuoširdų, kuklų ir darbštų žmogų, neatsisakantį padėti ir patarti. Liūdime kartu su šeima ir artimaisiais ir reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Bičiuliai 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite