Angle down Atgal

Neringos savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 29 d. 14 val. įvyks Neringos savivaldybės tarybos posėdis.

Bus svarstyti šie klausimai:
2.1. Dėl 2019 m. rugpjūčio 29 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 8 darbotvarkės patvirtinimo.
2.2. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, nustatymo.
2.3. Dėl Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo.
2.4. Dėl Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.
2.5. Dėl jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Neringos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.6. Dėl leidimo Egidijui Šakaliui dirbti kitą darbą.
2.7. Dėl Neringos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo.
2.8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T1-75 „Dėl Neringos savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
2.9. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2.10. Dėl Neringos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo.
2.11. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Neringoje“.
2.12. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
2.13. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą.
2.14. Dėl lėšų skyrimo iš Neringos savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019-2020 mokslo metais.
2.15. Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite