Angle down Atgal

Ne žemės ūkio verslui kurti – supaprastintos paramos sąlygos

Pradėti verslą kaime nėra paprasta. Dažną riboja ne tik baimė savarankiškai imtis veiklos, bet ir finansinių išteklių trūkumas, tačiau jau nuo lapkričio 2 dienos galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Skatinamos įvairios veiklos kaimo vietovėse

Pirmiausia „šviežiai iškeptiems“ ar tik planuojantiems kurti ne žemės ūkio verslą asmenims svarbu žinoti, kad nuo lapkričio 2 iki 30 d. pagal šią KPP veiklos sritį bus priimamos paraiškos paramai gauti. Paramos suma vienam projektui – iki 40 000 Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Parama mokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Pirmoji dalis, sudaranti 50 proc. sumos, gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos per 10 darbo dienų. Likusi 50 proc. paramos dalis išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 3,4 mln. Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Ši parama skirta ne žemės ūkio veiklos pradžiai kaimo vietovėse, ja siekiama įvairinti veiklą, kurti labai mažas įmones ir darbo vietas. Parama gali pasinaudoti fiziniai asmenys, nevykdę ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., taip pat naujai įsteigti (registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) privatūs juridiniai asmenys.

Paraiškos ir papildomi dokumentai (popierine forma) turi būti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) paraiškos nepriimamos.

Tinkamos išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui įgyvendinti ir susijusios su numatyta vykdyti veikla. Tai – remiamai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, taip pat nauja jų statyba (visus minėtuosius darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).

Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios išlaidos (taip pat ir viešinimo išlaidos, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur).

Svarbūs supaprastinimai

Palyginus su 2017 m. ne žemės ūkio verslų pradžios finansavimo sąlygomis, 2018 m. numatyti kai kurie pakeitimai.

Pirmiausia, buvo sumažintas neremiamų veiklų sąrašas. Nuo šiol, be kitų remiamų ne žemės ūkio verslų, bus remiama ir mažmeninė prekyba, konsultavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, taip pat stovyklaviečių įkūrimas ir veikla.

Taip pat supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą. Nuo šiol įrodymai, kad nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis, valdomas teisėtai, galės būti pateikti ne kartu su paraiška, o vėliau – iki paramos sutarties pasirašymo dienos.

Dar vienas pakeitimas yra susijęs su patikslintais atrankos kriterijais. Pirmumo balai projektui teikiami, jeigu įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti daugiau negu 1 darbo vietą; jeigu projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje; jeigu pareiškėjas yra neseniai (ne anksčiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo) iš emigracijos grįžęs asmuo; jeigu pareiškėjas arba jo sutuoktinis yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą; jeigu pareiškėjas ne trumpiau kaip 1 metus yra registruotas kaimo vietovėje; jeigu pareiškėjas yra iki 40 m. arba vyresnis negu 54 m.; jeigu pareiškėja – moteris.

Gerokai supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Anot žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio, verslo planas sutrumpėjo tris kartus, paraiška – du kartus.

„Dar vienas svarbus pakeitimas, – atkreipia dėmesį G. Surplys, – iki šiol, jei ūkininko sutuoktinis norėjo turėti savo verslą, pavyzdžiui, teikti kaime autoserviso, buhalterines paslaugas ar užsiimti mažmenine prekyba ir gauti paramą, jis to padaryti negalėjo. Dabar ir ūkininko sutuoktinis galės užsiimti savo verslu ir gauti KPP paramą.“

Užsakymo numeris. 80302

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite